Iluzivní postupy ve vzpomínkových textech Ignáta Herrmanna

Main Article Content

Richard Změlík

Abstrakt

Studie je zaměřena na vzpomínkové knihy Ignáta Herrmanna, zejména na problematiku hranice mezi non-fikčním a fikčním vyprávěním. Herrmann svoje knihy vzpomínek koncipoval jako faktuální vyprávění, nicméně v některých jeho částech lze pozorovat zvláštní narativní techniky, jež fikcionalizují vyprávění. Naším cílem je tyto části detekovat a analyzovat na pozadí nejen ostatního Herrmannova faktuálního vyprávění, ale také ve srovnání s fikčním u Jana Nerudy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Změlík, R. (2020). Iluzivní postupy ve vzpomínkových textech Ignáta Herrmanna. Bohemistyka, (1), 22-54. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Richard Změlík, Univerzita Karlova

Ph.D., bohemista, literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Bohemistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zainteresowania: teoria literatury, szczególnie szkoły strukturalistyczna i semiotyczna, tematologia, problematyka przestrzeni w dziele literackim, czeska literatura 2 połowy XIX w. (proza), metody jakościowe w nauce o literaturze, słowniki autorskie (frekwencyjne). Ostatnio opublikowane
prace: Vybraná problematika z autorské lexikografie („Našeřeč” 2014, nr 2), Arbesovo romaneto Sivooký démon a Urbanova novela Michaela (literárněteoretická komparace s ohledem k žánrovému profilu) („Studia Slavica” 2013), Kdo je autor? (Vyprávěcí strategie v románu Jiřího Kratochvila Medvědí román) (“World Literature Studies” 2013, nr 1), Želary – vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). In: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 2012), Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. In: Wielkie tematy kultury v literaturach słowiańskich 10 – Sen (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2012).

Referencje

 1. Allén S. (ed.), 2012, Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách, Praha: Academia.
 2. Fonioková Z., 2018, Fikčnost ve faktuálním vyprávění: případ fikčních metaautobiografií, „Česká literatura” LXVI, č. 6, s. 841–869.
 3. Frynta E., 1959, Herrmannovy pražské vzpomínky, [in:] O Praze a Pražanech, Praha: Československý spisovatel.
 4. Genette G., 2007, Fikce a vyprávění, přel. E. Brechtová, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 5. Herrmann I., 1924, Před padesáti lety I, Praha: F. Topič.
 6. Herrmann I., 1925, Před padesáti lety II, Praha: F. Topič.
 7. Herrmann I., 1926, Před padesáti lety III, Praha: F. Topič.
 8. Herrmann I., 1959, O Praze a Pražanech, Praha: Československý spisovatel.
 9. Martínez-Bonati F., 2017, O fikčním diskurzu, [in:] O fikci nově, přel. L. Doležel, Praha: Academia., s. 91–104.
 10. Mihailescu C.-A., Hamarneh W. (eds.), 2017, O fikci nově, Praha: Academia.
 11. Neruda J., 1966, Povídky malostranské, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 12. Oullet P., 2017, Vnímání fikčních světů, [in:] O fikci nově, přel. L. Doležel. Praha: Academia, s. 105–123.
 13. Pavel T., 2012, Fikční světy, přel. H. Zykmund, Praha: Academia.
 14. Rescher N., 2017, Otázky o povaze fikce, [in:] O fikci nově, přel. L. Doležel, Praha: Academia, s. 47–58.
 15. Ronenová R., 2006, Možné světy v teorii literatury, přel. M. Červneka, Brno: Host.
 16. Woods J., 2017, Pevnost Fikce, [in:] O fikci nově, přel. L. Doležel, Praha: Academia, s. 59–70.