Karel Havlíček a Josef Václav Frič ve střetu o Ladu Niólu

Main Article Content

Jaroslava JANÁČKOVÁ

Abstrakt

The article interprets Uprímné mínení o almanachu Lada Nióla, written by Karl Havlícek in Brixen on December 23 and 24, 1854, in which Havlícek rejected the romantic tendencies of almanac initiated by J. V. Fric in the spirit of literary realism. The author describes how Havlícek’s criticism concerned individual authors and the contribution of the almanac. Uprímné mínení... by Havlícek could not join the discussion that began after the publication of Lady Nióla in newspapers and magazines. Only a narrow circle of literary actors from the 1950s could meet him privately. The author states that Fric himself distorted Havlícek’s criticism of his almanac when he reported it in his later memoirs (Pametí), thus contributing to the fact that Uprímné mínení o almanachu Lada Nióla was not yet considered in the history of Czech literary criticism in the place that Havlícek deserves

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JANÁČKOVÁ , J. (2020). Karel Havlíček a Josef Václav Frič ve střetu o Ladu Niólu. Bohemistyka, (3), 303–318. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Frič J. V., Paměti. Část druhá. Sv. 2, Praha, 1891.
  2. Havlíček Borovský K., O literatuře, ed. Jaromír Bělič, Jiří Skalička, Praha: Československý spisovatel, 1955.
  3. Heidler J., Kritika Pamětí Josefa Václava Friče, Český časopis historický 19, 1913, s. 38–59.
  4. Heidler J., Slovo o hodnotě Pamětí Fričových. (Odpověď…), Nová doba 20, 1913, s. 445–447.
  5. Holeček J., Havlíčkovo Upřímné mínění o almanachu Lada Nióla, Časopis pro moderní filologii 2, Praha, 1912.
  6. Neznámý rukopis Karla Havlíčka, Zlín 4, 1935, č. 1, s. 3–4.
  7. Štúr Ľ., K přátelům, k bratrům, Slovenská knihovna sv. 3, sest. Z. Sojková, Praha: SNKLHU, 1956.