Krajina jako atmosféra. Co mě nasila Jarka Janáčková

Main Article Content

Alice JEDLIČKOVÁ

Abstrakt

Literární historička Jaroslava Janáčková zkoumá českou literaturu 19. století již řadu desetiletí. Se záměrem ocenit u příležitosti jejích narozenin její podstatný přínos k poznání tohoto období a vývoje poetiky prózy shrnuje autorka příspěvku některé klíčové přístupy v bádání Jaroslavy Janáčkové a následně je uplatňuje v analýze románu Aloise Jiráska, na jehož dílo se jubilantka soustředila hlavně v osmdesátých letech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JEDLIČKOVÁ , A. (2020). Krajina jako atmosféra. Co mě nasila Jarka Janáčková. Bohemistyka, (3), 319–344. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Fedrová Stanislava, 2014, Figura moderní melancholie a její inventář: interme- diální interpretace jednoho Jiráskova obrazu, Slovenská literatúra 61, č. 5, s. 410–428.
 2. Fedrová Stanislava, Jedličková Alice, 2015, Zvětšeniny z metody Jaroslavy Janáčkové, Česká literatura 63, č. 5, s. 746–762.
 3. Fedrová Stanislava, Jedličková Alice, 2016, Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce, Praha: Akropolis.
 4. Głowiński Michał, 1968, O románu v první osobě, přel. Miroslav Červenka, Česká literatura 16, č. 3, s. 289–297.
 5. Głowiński Michał, 1977, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kra- ków: Wydawnictwo Literackie.
 6. Janáčková Jaroslava, 1975, Arbesovo romaneto. Z poetiky české prózy, Praha: Univerzita Karlova.
 7. Janáčková Jaroslava, 1978, Svět Jiráskova umění, Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia LXXIV, Praha.
 8. Janáčková Jaroslava, 1980, Živé prameny. Vznik Jiráskovy nové kroniky U nás, Hradec Králové: Kruh.
 9. Janáčková Jaroslava, 1985, Stoletou alejí. O české próze minulého věku, Praha: Československý spisovatel.
 10. Janáčková Jaroslava, 1987, Alois Jirásek, Praha: Melantrich.
 11. Janáčková Jaroslava, 1988, Román mezi modernami, Praha: Československý spisovatel.
 12. Janáčková Jaroslava, 1999, Komentář. In: Božena Němcová, Babička, Praha: Nakladatelství lidové noviny, s. 269–344 [2017 2., přeprac. vyd., Brno: Host, s. 225–292].
 13. Janáčková Jaroslava, 2011, Komentář. In: Mrštíkové, Alois a Vilém, Rok na vsi II, Brno: Host, s. 411–432.
 14. Janáčková Jaroslava, 2014, Ze své výminkářské lavičky potřebuju vědět, která bije. S literární historičkou Jaroslavou Janáčkovou o dětství v Havlíčkově Borové, o ideálech a iluzích, o Felixi Vodičkovi a Boženě Němcové, o četbě a čítankách, rozmlouvala D. Iwashita, Souvislosti 25, č. 3, s. 59–86.
 15. Janáčková Jaroslava, 2015, Gabriela Preissová: Realismus v intermediálních transformacích, Praha: Academia.
 16. Jirásek Alois, 1936, Psohlavci, Praha: Státní nakladatelství.
 17. Jirásek Alois, 1973, U nás II., Novina, Praha: Odeon.
 18. Jirásek Alois, 1980, Z mých pamětí. Poslední kapitoly k nové kronice U nás, Praha: Mladá fronta.
 19. Krausová Nora, 1972, Rozprávač a románové kategórie, Bratislava: Slovenský spisovateľ.
 20. Pavel Thomas, 1986, Fictional Worlds, Cambridge: Harvard University Press.
 21. Pešat Zdeněk, 1993, Alois Jirásek. In: Lexikon české literatury, 2/I, H–J, Praha: Academia, s. 543–549.
 22. Schmid Wolf, 2004, Narativní transformace, přel. Petr Málek, Brno–Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 23. Sławiński Janusz, 1974, Dzieło, język, tradycja, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 24. Tomaševskij Boris Viktorovič, 1970, Teorie literatury, přel. Karel Štindl, Renáta Štindlová, Praha: Lidové nakladatelství.
 25. Uspenskij Boris, 2008, Poetika kompozice, přel. Bruno Solařík, Brno: Host.
 26. Yacobi Tamar, 1995, Pictorial Models and Narrative Ekphrasis, Poetics Today 16, č. 4, s. 599–649.