Kreacyjna zabawa z konwencją w »Listach« Michala Šandy do/i Karla Havlíčka Borovskiego

Main Article Content

Aleksandra PAJĄK

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest niewielka książka zatytułowana Dopisy / Listy (2009) współczesnego pisarza Michala Šandy (1965), w której autor nawiązuje korespondencyjny dialog z Karlem Havlíčkiem Borovskim (1821–1856). Kreatywnie wykorzystuje w tym celu autentyczne listy, jakie czeski publicysta wysyłał z Brixen do brata Františka i splata je z półroczną relacją ze swojego życia opisywaną w konwencji realizmu magicznego. Dzięki wykorzystaniu motywu gry w scrabble oraz sięgnięciu po zasadę „ponownego napisania”, Šanda tworzy wielowarstwowy system odniesień, w którym znajdzie się m. in. miejsce dla Ernesta Hemingwaya. Ten swoisty dwugłos, zachowujący formalnie konwencję dyskursu epistolograficznego, staje się przyczynkiem nie tylko do rozważań na temat hodowli pszczół (jedyny wątek wyraźnie łączący obu korespondentów), ale również o roli literatury.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
PAJĄK , A. (2020). Kreacyjna zabawa z konwencją w »Listach« Michala Šandy do/i Karla Havlíčka Borovskiego . Bohemistyka, (3), 345–366. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Netography
 2. http://www.dobraadresa.cz/
 3. http://www.michal-sanda.cz/
 4. https://radio.cz/
 5. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
 6. Bibliography
 7. Baj Janina, 2006, Jan Dzierżon, śląski przyjaciel pszczół, „Pasieka”, nr 4. On-line: https://pasieka24.pl/index.php/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/74-pasieka-4-2006/760-jan-dzierzon-slaski-przyjaciel-pszczol [dostęp: 19.06.2016].
 8. Całek Anita, 2019, Nowa teoria listu, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 9. Cooper Jean C., 1998, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”.
 10. Czermińska Małgorzata, 1975, Pomiędzy listem a powieścią, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, nr 4 (22), s. 28–49.
 11. Faltýnek Vilém, 2016, Michal Šanda si píše s Borovským [wywiad]. Online: http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/michal-sanda-si-pise-s-borovskym [dostęp: 16.06.2016].
 12. Havlíček Borovský Karel, Šanda Michal, 2009, Dopisy, Praha: Dybbuk.
 13. Havlíček Borovský Karel, 1887, Vybrané spisy, pořádál Karel Tůma, díl 3., Kutná Hora: Knihkupectví a knihtiskárna K. Šolce.
 14. Havlíček Borovský Karel, 2016, Korespondence 1831–1842, Praha: NLN.
 15. Havlíček Borovský Karel, 2018, Korespondence II 1843–1844, Praha: NLN.
 16. Hemingway Ernest, 1990, Słońce też wschodzi, przeł. B. Zieliński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 17. Hoffmann Bohuslav, 1999, František Čelakovský jako literární postava. Pocta Vladimíru Macurovi beletristovi, Tvar, nr 14, s. 4.
 18. Janaszek-Ivaničková Halina, 2002, Nowa twarz postmodernizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 19. Kosmalska Weronika, 2017, Konwencja epistolograficzna i bezpośredniość wy- razu w listach Jana III Sobieskiego do Marysieńki, Racjonalia, nr 7, s. 77–100.
 20. Kowalski Piotr, 1998, Leksykon. Znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, War- szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Lagronová Lenka, 2016, Z deníku Lenky Lagronové, [w:] eadem, Jako břitva (Němcová), Praha: Národní divadlo, s. 76–82.
 22. Łeńska-Bąk Katarzyna, 2016, Od pszczoły mitycznej do pszczoły współczesnej, czyli o kuriozalnej utracie znaczeń, [w:] Świat kuriozów: od zadziwienia do fascynacji, ed. K. Łeńska-Bąk, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 29–42.
 23. Lukavec Jan, 2010, Zneklidňující svět zrcadel, Praha: Malvern.
 24. Lunde Maja, 2016, Historia pszczół, przekł. A. Marciniakówna, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 25. Macura Vladimír, 1995, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Jinočany: H & H.
 26. Macurová Alena, Janáčková Jaroslava, 2015, Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové II. Kdo jsem já?, Česká literatura, nr 5, s. 204–224.
 27. Macurová Alena, Janáčková Jaroslava, 2016, Milostné listy Karla Havlíčka a Fany Weidenhoffrové II. Kdo jsem já?, Česká literatura, nr 2, s 659–671.
 28. Nagel James, 1996, Brett and the Other Women in The Sun Also Rises, [w:] The Cambridge Companion to Ernest Hemingway, red. S. Donaldson, New York: Cambridge UP.
 29. Němcová Božena, 2003–2007, Korespondence I–IV, red. R. Adam et al., Praha: NLN.
 30. Pająk Aleksandra, 2017, W objęciach Klio. Literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 31. Piorecký Karel, 2016, Michal Šanda, [w:] Slovník české literatury po roce 1945. Online: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1620&hl=šanda+michal+ [dostęp: 16.06.2016].
 32. Pokorná Magdalena, 2016, Jedna hora vysoká je a druhý je nízká. Karel Havlíček Borovský ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci, Praha: LN.
 33. Pořízková Lenka, 2014, Přátelský podvod. Mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století, Praha: Academia.
 34. Rychnovská Lucie, Adam Robert a kol., 2016, Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha: NLN.
 35. Skwarczyńska Stefania, 2006 (1937), Teoria listu, opr. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 36. Šanda Michal, 2018, Hemingwayův býk, Hradec Králové: Paper Jam.
 37. Trzynadlowski Jan, 1977, Małe formy literackie, Wrocław: Ossolineum.