Genesis of Czech Decadence and Symbolism Towards Theurgy

Main Article Content

Jan VOREL

Abstrakt

The article is focused mainly on metamorphoses of aesthetic-philosophical approaches of the most important representatives of Czech literature at the end of 19th and beginning of 20th century whose work presents gradual heading for modern art, from decadent to symbolist focus using an aesthetic theory of Russian philosopher Vladimir Solovjov based on theurgic substance of art.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
VOREL , J. (2020). Genesis of Czech Decadence and Symbolism Towards Theurgy. Bohemistyka, (3), 367–382. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Březina O., 2004, Korespondence I, 1884–1908. Brno: Host.
 2. Březina O., 2004, Korespondence II, 1909–1929. Brno: Host.
 3. Březina O., 1996, Eseje. Olomouc: Votobia.
 4. Karásek ze Lvovic J., 1926, Renaissanční touhy v umění. Kritické studie. Praha: Aventinum.
 5. Karásek ze Lvovic J, 1927, Tvůrcové a epigoni. Kritické studie. Praha: Aven- tinum.
 6. Karásek ze Lvovic J., 2001, Milý příteli (Listy Edvardu Klasovi). Praha: Thyrsus.
 7. Karásek ze Lvovic J., 2002, Sodoma. Praha: MF.
 8. Marten M., 1916, Akkord: Mácha – Zeyer – Březina: Essaie. Praha: B. Kočí, 1916.
 9. Marten M., 1995, Kritérion života. In Moderní revue 1894–1925. Usp. Otto M. Urban a Luboš Merhaut. Praha: Torst.
 10. Marten M., 1983, Imprese a řád. Vybral, k vydání připravil, vysvětlivky, ediční poznámku a doslov napsal Emanuel Macek. Praha: Odeon.
 11. Merhaut L., 1994, Cesty stylizace: (stylizace, „okraj“ a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století). Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
 12. Papoušek V. a kol., 2010, Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905– –1923. Praha: Academia.
 13. Procházka A., 1913, Polemiky. Praha: Kamilla Neumannová.
 14. Procházka A, 1912,. Meditace. Praha: Kamilla Neumannová.
 15. Pynsent R. B., 1973, Julius Zeyer: The Path to Decadence. Paris: Mouton, The Hague.
 16. Solovjev V., 1997, Idea nadčlověka. Přel. A. Černohous. Olomouc: Votobia.
 17. TEXTY, SNY OBRAZY, sborník zeyerovských přednášek, 1997, Usp. T. Vlček. Písek: Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera.
 18. Voborník J., 1908, Julius Zeyer. Spisy J. Zeyera. Praha: Česká grafická unie .
 19. Vojtěch D., 2008, Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha: Academia.
 20. Vojvodík J., 2004, Od estetismu k eschatonu: modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny: rekonstrukce symbolických paradigmat. Praha: Academia.
 21. Vorel J., 2012, Od dekadence k teurgii: (esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století). Ostrava: FF OU.
 22. Wiendl J., 2007, Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Praha: Dauphin.
 23. Zeyer J., 1901–1906, Spisy Julia Zeyera XXXIV. Praha: Česká grafická unie.
 24. Zeyer J., 1905, Karolinská epopeja I. Spisy XIV. Praha: Česká grafická unie.