Zbořil v budovatelském románu: několik poznámek ke stylu a žánrové charakteristice »Slaného sněhu« Miroslava Rafaje

Main Article Content

Ondřej TICHY

Abstrakt

Studie se zabývá románem Slaný sníh ostravského regionálního autora Miroslava Rafaje, který je řazen do kontextu normalizační budovatelské literatury. Rozbor se soustřeďuje na žánrové aspekty díla, jeho postavy, časoprostor a ladění. Vedle literárněvědné analýzy bude využito i hlediska onomastického. Cílem článku je pou- kázat na specifičnost i typičnost románu v rámci dobové tvorby a stimulovat zájem o výzkum beletrie podobného zaměření.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
TICHY , O. (2020). Zbořil v budovatelském románu: několik poznámek ke stylu a žánrové charakteristice »Slaného sněhu« Miroslava Rafaje. Bohemistyka, (3), 394–408. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. KdeJsme.cz [Četnost příjmení nebo jména v České republice], created by Ondřej Malačka. Online: https://www.kdejsme.cz.
  2. Fialová A. 2014, Poučení z krizového vývoje, Praha: Academia.
  3. Mocná D. a kol., 2004, Encyklopedie literárních žánrů, Olomouc: Paseka.
  4. Petrů E., 2000, Úvod do studia literární vědy, Olomouc: Rubico.