Alfons Maria Mucha i czechosłowackie banknoty

Main Article Content

Wojciech JÓŹWIAK

Abstrakt

Pierwsze banknoty nowopowstałego państwa czechosłowackiego zaprojektowane przez Alfonsa Muchę stały się dla tego wybitego secesyjnego artysty doskonałym środkiem przekazu, za pośrednictwem którego mógł, odwołując się zarówno do symboliki narodowej jak i ogólnosłowiańskiej, wpłynąć na utrwalenie tożsamości narodowej rodaków. Wyraźnie zakorzeniona w tradycji i historii słowiańszczyzny symbolika zaprojektowanych banknotów w oczywisty sposób nawiązywała do zainteresowań artystycznych projektanta wyrażonych dobitnie w cyklu Epopeja Słowiaństwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JÓŹWIAK, W. (2020). Alfons Maria Mucha i czechosłowackie banknoty . Bohemistyka, (3), 442–452. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.11
Dział
KRONIKA

Referencje

 1. Bieniaś J., 2013, Motywy secesyjne na banknotach Austro-Węgier, Czechosłowacji, Niemiec i Polski, Nasze Korzenie IV, s. 71–76. Online: http://mazowsze.hist.pl/39/Nasze_Korzenie/985/2013/36211 [dostęp: 14.10.2018].
 2. Garbaczewski W., Wyobrażenia na monetach polskich w dojrzałym średniowieczu, Biuletyn Numizmatyczny 2006, nr 2 (342), s. 101–116.
 3. Kiersnowski R., 1988, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa.
 4. Lipp R. F., 2007, Alfons Mucha. Człowiek i jego przesłanie, przeł. R. Turczyn, [w:] V. Arwas, A. Dvořák, J. Mičoch, P. Wittlich, S. Mucha, R. R. Lipp, Alfons Mucha, Warszawa, s. 13–21.
 5. Mucha J., 1982, Alfons Mucha, Praha: Mladá fronta.
 6. Mucha S., 2007, Alfons Mucha, Warszawa: PWN.
 7. Ormiston R., 2011, Alfons Mucha i jego świat, Warszawa: Arkady.
 8. Sém J., 1977, Papírové peníze na území Československa 1762–1975, Hradec Králové.
 9. Stolárova L., 2013, Alfons Mucha. Umělec a peníze, M&B. Časopis o mincích, bankov- kách a medailích, č. 2, s. 12–15.
 10. Ulmer R., 2002, Alfons Mucha 1860–1939. Mistrz Art nouveau, Taschen.
 11. Wójtowicz M., 2018, Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o drzewach. Online: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/etnografia-lubelszczyzny-ludowe-wierzenia-o-drzewach/#charakterystyka-wybranych-drzew-lipa [dostęp: 15.10.2018].