Spočítal ty peníze jen od oka

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

Příslovečné spřežky se vyznačují jednak pozicí na pomezí mluvnice a slovní zásoby, jednak frazeologizovanou povahou. Jejich základem bývá spojení slova neplnovýznamového (předložky) s plnovýznamovým. Nově vzniklé spojení nabývá zpravidla jiného významu, mnohdy zcela odlišného od původního významu jeho jednotlivých izolovaných komponentů. Ve výuce pokročilejších zahraničních bohemistů by měla být věnována příslovečným spřežkám větší pozornost.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2021). Spočítal ty peníze jen od oka. Bohemistyka, (1), 117–119. https://doi.org/10.14746/bo.2021.1.7
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

  1. Blatná R., 1990, Binominály typu „techtle mechtle“ v češtině, ruštině a angličtině, Slavia 59, s. 169–182.
  2. Čechová M. a kol., 2011, Čeština – řeč a jazyk, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  3. Hrdlička M., 2015, Vo vobecný češtině a jiné příběhy, Praha: Karolinum.
  4. Karlík P., Nekula M., Rusínová Z. a kol., 1995, Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.