Ty jo, to seš dobrá!

Main Article Content

Jiří Zeman

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zeman, J. (2021). Ty jo, to seš dobrá!. Bohemistyka, (1), 120–124. https://doi.org/10.14746/bo.2021.1.8
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Referencje

  1. Golatová A., Compliments and compliment responses: Grammatical structure and sequential organization. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.
  2. Hickey L., Stewart M. (eds.), Politeness in Europe. Clevedon–Buffalo–Toronto: Multilingual Matters Ltd., 2005.
  3. Hoffmannová J., Müllerová O., Zeman J., Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha: Trizonia, 1999.
  4. Chejnová P., Děkování a přijímání díků, Naše řeč 81, 2005, s. 191–197.
  5. Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
  6. Zeman J., Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013.