Text-obydlí – unikát ve spektru české poezie?

Main Article Content

Markéta Polách Balonová

Abstrakt

Studie Text-obydlí – unikát ve spektru české poezie se zabývá druhou sbírkou Miloslava Topinky, jejíž první vydání v letech 1970 bylo zničeno a reedice se sbírka dočkala až roku 1991. Ve své druhotině již básník naplno využívá experimentální postupy (vystavění textu jako obytného prostoru, proměna slov v krysy aj.), díky čemuž se sbírka Krysí hnízdo stává jedinečnou a vymyká se obecným tendencím české poezie 20. století a 21. století.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polách Balonová, M. (2021). Text-obydlí – unikát ve spektru české poezie?. Bohemistyka, (2), 169–181. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Balaštík M., 2010, Postgenerace. Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století, Brno: Host.
 2. Bílek L., 2007, Experiment jako program v české poezii šedesátých let, [in:] S. Fedrová a kol., Poetika programu – program poetiky, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 54–60. Online: http://www.ucl.cas.cz.
 3. Červenka M., 2005, Fikční světy lyriky, [in:] M. Červenka a kol., Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst.
 4. Gilbert-Lecomte R., 2018, Proměny poezie, [in:] M. Topinka, J. Hlaváček (eds.), Vysoká hra – mýtus nenávratného. Praha: Malvern.
 5. Heidegger M., 1993, Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh.
 6. Hodrová D., 1997, Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H.
 7. Hruška P., 2018, Poezie, [in:] A. Fialová (ed.), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, Praha: Aca- demia.
 8. Chalupecký J., 1991 [1940], Svět, v němž žijeme, [in:] Obhajoba umění, Praha: Československý spisovatel.
 9. Chalupecký J., 2001 [1977], Umění a transcendence, Revolver Revue, č. 45, s. 7–23.
 10. Chopin H., 1967, První stanovisko mezinárodního hnutí, [in:] B. Grögerová, J. Hiršal, Slovo, písmo, akce, hlas. Praha: Československý spisovatel.
 11. Juliš E., 1993, »Někdy v šedesátých letech…«, [in:] B. Grögerová, J. Hiršal (eds.), Vrh kostek: česká experimentální poezie, Praha: Torst.
 12. Kaprow A., 1958, The Legacy of Jackson Pollock [online], „Artnews”. Online: https://www.artnews.com/art-news/retrospective/archives-allan-kaprow-legacy-jackson-pollock-1958-9768 [cit. 6. 11. 2019].
 13. Langerová M., 1991, Text-obydlí, Tvar, č. 2, s. 6–7.
 14. Langerová M., 2000, Weiner. Brno: Host.
 15. Rimbaud A., 2003, Sezóna v pekle. Iluminace. Dopisy vidoucího, Praha: Gara- mond.
 16. Šalda F. X., 1930, J. A. Rimbaud – Božský rošťák, Praha: Aventinum.
 17. Topinka M., 2007, Hadí kámen. Eseje, články, skici (1966–2006). Brno: Host.
 18. Topinka M., 1993, Vysoká hra, Praha: Torst.
 19. Topinka M., 1991 [1970], Krysí hnízdo, Praha: Mladá fronta.
 20. Trávníček J., 1997, Básnické pokolení 90. let, Host, č. 1., s. 67–74.
 21. Weiner R., 1997, Básně, Praha: Torst