Výstavba staročeské básně »Jižť veselé vzdávám«

Main Article Content

František Všetička

Abstrakt

Staročeskou milostnou skladbu Jižť veselé vzdávám založil její tvůrce na kontrastním principu, jejž vytváří řada opozit. Celá báseň má ráz architektonické dyády, skládá se z osmi strof, jež se půlí přesně na dvě poloviny (4 : 4). Druhou část skladby prostupuje jednotící integrační prvek, jenž je doprovázen a umocňován sekundárním integračním prvkem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Všetička, F. (2021). Výstavba staročeské básně »Jižť veselé vzdávám« . Bohemistyka, (2), 182–188. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

František Všetička, Univerzita Palackého

FRANTIŠEK VŠETIČKA,dr hab., bohemista literaturo-znawca, długoletni kierownik Katedry Języka i Literatury Czeskiej Uniwersytetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu. Główne zainteresowanianaukowe: literatura czeska, lite-ratura Moraw, poetyka dzieła literackiego. E-mail: fvseticka@seznam.cz.

Referencje

  1. Černý Václav, 1948, Staročeská milostná lyrika, Praha: Družstevní práce.
  2. Lehár Jan, ed., 1990, Česká středověká lyrika, Praha: Vyšehrad.
  3. Vilikovský Jan, 1940, Staročeská lyrika, Praha: Melantrich.
  4. Všetička František, 1989, Čtyři hlasy, Ostrava: Profil.
  5. Všetička František, 2017, Staročeská píseň »Přečekaje všie zlé stráže«, Bohemica Olomucensia 9, č. 1, s. 49–54.
  6. Všetička František, 2018, Fenomém formy, Olomouc: Poznání.