Literatura mezi filologií a historií

Main Article Content

Anna Zelenková

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zelenková, A. (2021). Literatura mezi filologií a historií. Bohemistyka, (2), 263–265. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.9
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Referencje

  1. Ivo POSPÍŠIL, Literatura a její přesahy (kritika, metodika, historie, teorie, metodologie), České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2020, 351 s., ISBN 978–80– 7394–821–4.