Listy lásky, víry a naděje

Main Article Content

Svatava Urbanová

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbanová, S. (2021). Listy lásky, víry a naděje . Bohemistyka, (2), 265–268. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.10
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Biogram autora

Svatava Urbanová, Ostravská univerzita

SVATAVA URBANOVÁ, prof. dr hab., bohemistka, literaturoznawczyni, teoretyk literatury, profesor w Centrum Studiów Regionalnych oraz w Katedrze Literatury Czeskiej i Teorii Literatury Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Główne zainteresowania naukowe: współczesna literatura czeska ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, literatura regionalna a regionalna tożsamość, socjologia literatury. E-mail: svatava.urbanova@osu.cz.

Referencje

  1. Listy lásky, víry a naděje. Editor Kamil Rodan. Opava: Slezské zemské muzeum, 2020. 366 s. ISBN 978-80-87789-70-4.