Działalność Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu (1923–1938)

Main Article Content

Agata Firlej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Firlej, A. (2021). Działalność Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu (1923–1938) . Bohemistyka, (2), 274–277. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.13
Dział
KRONIKA
Biogram autora

Agata Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

AGATA FIRLEJ, dr, bohemistka, komparatystka, literaturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania badawcze: reprezentacja Zagłady w czeskim i polskim teatrze; zagadnienia związane z dramaturgią czeską; status badań nad dramaturgią na tle całości badań literackich; przekład literacki: koncepcje translatologiczne w zestawieniu z praktyką przekładową; komparatystyka literacka. Ostatnio wydane prace: Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji (Poznań2010), Stan wzmożonej książkowości. Chaotyczne uwagi na marginesieJak jsem potkal d’ábla Honzy Zamojskiego („Rita Baum” 2012, nr 26), Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana(„Poznańskie Studia Slawistyczne” 2011, nr 1), O »ukrytym« w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego, („Slavia Occidentalis” 2013), In Matters of Taste, There Can Be No Disputes. Elements of Camp in Fráňa Šrámek’s play »Leto« („Bohemistyka” 2013, nr 2), Czesi-naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, recese i innych nieoczywistych formach oporu („Teksty Drugie” 2014, nr 4). Adres e-mailowy: afirlej@amu.edu.pl

Referencje

  1. Dzieje Wielkopolski, 1969, t. 1–2, Poznań, 2. wyd. 1973.
  2. Firlej A., 2011, »Kochajmy się, nie dajmy się«. Idee i działalność poznańskiego Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w latach 1923–1934, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej. Dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, Poznań, s.79.
  3. Kierski K., 1933, Dziesięć lat Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznaniu, Poznań.
  4. Kozłowski W. M., 1925, T. G. Masaryk a mesyanizm polski, Poznań-Frysztat.
  5. Tobiański Z., 1994, Czesi w Polsce, Kraków.
  6. Wielkopolski słownik biograficzny, 1983, Warszawa–Poznań.