Najnowsza bibliografia frazeologiczna

Main Article Content

Mieczysław BALOWSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BALOWSKI, M. (2021). Najnowsza bibliografia frazeologiczna . Bohemistyka, (3), 427-429. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.13
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Biogram autora

Mieczysław BALOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mieczysław Balowski, prof. dr hab., bohemista, językoznawca, kierownik Zakładu Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe: współczesny język czeski, rozwój języka czeskiego, onomastyka zachodniosłowiańska, frazeologia zachodniosłowiańska. E-mail: balowski@amu.edu.pl. ORCID 0000-0002-5301-9819.

Referencje

  1. Даниленко Людмила, Чеська фразеологiя i паремiологiя. Бiблiографiя джерел XIX – 20-x рoкiв XXI ст. / Česká frazeologie a paremiologie. Bibliografie pramenů 19. – 21. století, Киïв: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2021, 191 s. ISBN 978–966–489–576–4.
  2. Mокиенко Валерий, 1983, Советские библиографические указатели паремиологической и фразеологической литературы. „Советская этнография”, № 3, c. 156–161.
  3. Sergienko Olesya S. , 2019, Main trends of the current research of Czech paremiology, „Bohemistyka” XIX, nr 1, s. 49–70.