Diskurzní konektor »což« v neformálních mluvených rozhovorech

Main Article Content

Jana BÍLKOVÁ

Abstrakt

The artical presents the results of the corpus research focused on the function of expression což in informal spoken Czech. This word has the reference function, both in written and spoken texts. In terms of parts of speech classification, this word has mostly the status of the relative pronoun. In spoken conversation, however, there is an even greater difference between the frequency of the basic case form (což) and the other (čehož, čemuž, čemž, čímž). The high frequency of the word což in spoken Czech, as well as the dominance of its basic case form, can be caused by its frequent use as an uninflected discourse connective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BÍLKOVÁ, J. (2021). Diskurzní konektor »což« v neformálních mluvených rozhovorech . Bohemistyka, (3), 319-330. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Jana BÍLKOVÁ, Univerzita Hradec Králové

Jana Bílková, dr, bohemistka, językoznawczyni, kierownik Zakładu Językoznawstwa w Katedrze Języka i Literatury Czeskiej Uniwersytetu Hradec Králové. Główne zainteresowania naukowe: słowotwórstwo, gramatyka języka czeskiego, leksykologia. E-mail: jana.bilkova @uhk.cz. ORCID 0000-0001-9367-3383.

Referencje

 1. Alexová J., 2009, Vývoj českého barokního souvětí souřadného. Praha: ARSCI.
 2. Bauer J., 1960, Vývoj českého souvětí. Praha: Nakladatelství ČSAV.
 3. Bílková J., 2020, Výraz což v současné psané češtině. Korpus – gramatika – axiologie, 22, s. 3–15.
 4. Čermáková A., Jílková L., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P., 2019, Diskurzní markery. In Syntax mluvené češtiny, red. J. Hoffmannová, J. Homoláč, K. Mrázková, Praha: Academia, s. 244–351.
 5. Hoffmannová J., 1983, Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV.
 6. Hrbáček J., 1994, Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia.
 7. Nekula M., 2017, Enklitická částice. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/ENKLITICKÁ ČÁSTICE.
 8. Nekula M., 2017, Konektor. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/KONEKTOR.
 9. Rysová M., 2018, Diskurzní konektory v češtině. Od centra k periferii. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky.
 10. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2003, 3. opr. vydání. Praha: Academia.
 11. Slovník spisovného jazyka českého, 1989, 2., nezměn. vydání. Praha: Academia.