Ohlédnutí za Milanem Šárou a Janem Holubem

Main Article Content

Jiří HASIL

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
HASIL, J. (2021). Ohlédnutí za Milanem Šárou a Janem Holubem . Bohemistyka, (3), 430-432. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.14
Dział
KRONIKA
Biogram autora

Jiří HASIL, Univerzita Karlova

Jiří Hasil, dr, bohemista, językoznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze; w latach 2009–2016 dyrektor Letniej Szkoły Studiów Słowiańskich; adiunkt w Katedrze Bohemistyki Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyniego v Ústí nad Łabą. Główne zainteresowania naukowe: morfologia języka czeskiego, rozwój języka czeskiego, teoria kultury języka, lingwodydaktyka czeszczyzny, czeska kultura i historia. E-mail: jiri.hasil@ff.cuni.cz. ORCID 0000-0002-9245-4493