Martin of Cochem’s Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers

Main Article Content

Miroslav KUBÁT
Šárka NETOLICKÁ
Radek ČECH
Jan MAČUTEK

Abstrakt

Rewriting books was a widespread phenomenon during the Baroque period of the Czech literature. The manuscripts were not always „honest copies”, on the contrary, scribes often compiled several sources or added their own texts to the original. The famous book Golden Key of Heaven by Martin of Cochem is compared with a manuscript Key of Heaven from a Regional museum in the town of Náchod. We use two statistical methods, both of them strongly indicate that the manuscript is a copy of some chapters from the Golden Key of Heaven rather than a compilation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KUBÁT, M., NETOLICKÁ, Šárka, ČECH, R., & MAČUTEK, J. (2021). Martin of Cochem’s Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers. Bohemistyka, (3), 283-294. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogramy autorów

Miroslav KUBÁT, University of Ostrava

Miroslav Kubát, dr, bohemista, językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Czeskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. Główne zainteresowania naukowe: językoznawstwo kwantytatywne, stylometria, językoznawstwo ogólne, język czeski. E-mail: miroslav. kubat@gmail.com. ORCID 0000-0002-3398-3125.

Šárka NETOLICKÁ

Šárka Netolická, mgr, bohemistka, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Chraście. Główne zainteresowania naukowe: literatura czeska do XIX wieku. E-mail: netolicka.sarka@skola-chrast.net.

 

Radek ČECH, University of Ostrava

Radek Čech, dr hab., bohemista, językoznawca, docent w Katedrze Języka Czeskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. Główne zainteresowania naukowe: składnia (stosunki zależnościowe, walencja, szyk wyrazów enklityki), analiza tekstu, wybrane zagadnienia językoznawstwa ogólnego, lingwistyka kwantytatywna, lingwistyka korpusowa. E-mail: cechradek@gmail.com. ORCID 0000-0002-4412-4588.

Jan MAČUTEK, Slovak Academy of Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra

Ján Mačutek, dr hab., matematyk, docent w Instytucie Matematyki Słowackiej Akademii Nauk, docent w Instytucie Matematyki Uniwerystetu Konstantego Filozofa w Nitrze. Główne zainteresowania naukowe: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, lingwistyka. E-mail: jmacutek@yahoo.com. ORCID 0000-0003-1712-4395

Referencje

 1. Eder M., 2014, Stylometry, network analysis and Latin literature. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, Lausanne: EPFL-UNIL, pp. 457–458.
 2. Eder M., Kestemont M., Rybicki J., 2013, Stylometry with R: a suite of tools. In: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln: Univer- sity of Nebraska-Lincoln, pp. 487–489.
 3. Eder M., Rybicki J., 2009, PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 16th and the 17th centuries: who wrote the dirty stuff? In: Digital Humanities 2009: Conference Abstracts. College Park Maryland: University of Mary- land, pp. 242–244.
 4. Fidlerová A., Bekešová M., 2007a, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/1 K–L. Praha: Karolinum.
 5. Fidlerová A., Bekešová M., 2007b, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/2 M–O. Praha: Karolinum.
 6. Flaišman J., Kosák M., 2006, Editor a text: úvod do praktické textologie, Praha/Litomyšl: Paseka.
 7. Kubát M., 2016, Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravaská univerzita.
 8. Kvapil J., 2001, Ze zahrádky do zahrady aneb od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu. Utváření modlitební knihy barokního typu, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, pp. 42–43.
 9. Lehár J., 1998, Česká literatura od počátků k dnešku, Praha: Lidové noviny.
 10. Linda J., 2003a, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Če- chách I/1 A–F, Praha: Karolinum.
 11. Linda J., 2003b, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Če- chách I/2 H–J, Praha: Karolinum.
 12. Martin (von Cochem), Sládek M., Kořínková L., Breň T., 2007, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, Praha: Argo.
 13. Mikros G. K., Perifanos K., 2011, Authorship identification in large email collections: Experiments using features that belong to different linguistic levels Proceedings of PAN 2011 Lab, Uncovering Plagiarism, Authorship, and Social Software Misuse held in conjunction with the CLEF 2011 Con- ference on Multilingual and Multimodal Information Access Evaluation, 19–22 September 2011, Amsterdam.
 14. Mikros G. K., Perifanos K., 2013, Authorship attribution in Greek tweets using multilevel author’s n-gram profiles. In E. Hovy, V. Markman, C. H. Martell & D. Uthus (eds.), Papers from the 2013 AAAI Spring Symposium Analyzing Microtext, 25–27 March 2013, Stanford California Palo Alto, California: AAAI Press, pp. 17–23.
 15. Mikros G. K., 2009. Content words in authorship attribution: An evaluation of stylometric features in a literary corpus, In: R. Köhler (ed.), Issues in Quantitative Linguistics, Lüdenscheid: RAM-Verlag, pp. 61–75.
 16. Mikros G. K., 2013, Machine Learning methods in Authorship Attribution and Profiling. Presentation at IQLA-GIAT Summer School in Quantitative Ana- lysis of Textual Data of Padua 2013.
 17. Netolická Š., 2015, Dvojí podoba religiozity na příkladu Zlatého nebeklíče Martina z Kochemu. In Ferencová et al. Proměny konfesijní kultury v Evropě. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, pp. 227–235.
 18. Netolická Š., 2018, Zlatý nebeklíč Martina z Kochemu a rukopisné modlitební nebeklíče ve světle osvícenské cenzury. In Tichý, M. – Sichálek (eds.) Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava, Slezská univerzita v Opavě.
 19. R Core Team, 2013, R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Online: http://www. R-project.org.
 20. Rybicki J., 2012, The great mystery of the (almost) invisible translator: stylometry in translation. In: M. Oakley and M. Ji (eds.), Quantitative Methods in Cor- pus-Based Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins, pp. 231–248.
 21. Rybicki J., Heydel M., 2013, The stylistics and stylometry of collaborative translation: Woolf’s ‘Night and Day’ in Polish. „Literary and Linguistic Computing” 28(4), pp. 708–717.
 22. Vašica J., 1995, České literární baroko, Brno: Atlantis.