Sentence and the compound sentencein Julius Zeyer’s epic poetry and prose

Main Article Content

Martin SCHACHERL

Abstrakt

The aim of this paper is to explore the use of the sentence and the compound sentence in the literary works of the Czech poet Julius Zeyer (1841–1901). Specifically, we intend to make a quantitative identification of congruencies and parallels, typical of the syntactic structure of Zeyer’s epic poetry and prose, as evidenced by a detailed analysis of particular stylistic devices used in the selected representative texts. The aim of this paper is to corroborate, or possibly to exclude, the impact of the selected narrative means of expression on the stylistic and compositional variances of the text, which is facilitated by paying full attention to one aspect of Zeyer’s authorial style, namely, the quantitative variation of sentences and compound sentences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SCHACHERL, M. (2021). Sentence and the compound sentencein Julius Zeyer’s epic poetry and prose. Bohemistyka, (3), 295-306. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Martin SCHACHERL, University of South Bohemia

Martin Schacherl, dr hab., bohemista, językoznawca, docent w Katedrzie Słowiań- skich Języków i Literatur, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach. Główne zainteresowania naukowe: stylistika, przede wszystkim styl tekstów fachowych i artystycznych. E-mail: schacherl@pf.jcu.cz. ORCID: 0000-0002-2719-8075

Referencje

 1. Čechová M., Krčmová M., Minářová E., 2008, Současná stylistika. Praha: Lidové noviny.
 2. Čermák F., 1983, Česká přirovnání. Slovník české frazeologie a idiomatiky – přirovnání. Praha: Academia.
 3. Červenka M., 1997, Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice. In: Vlček T. (ed.). Texty, Sny, Obrazy. A collection of Zeyerian lectures. Písek: ERM pro Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera, pp. 20–31.
 4. Fránek M., 2013, Recepce díla Julia Zeyera v letech 1873–1901. Dissertation paper. Brno: FF MU. Accessible from: http://is.muni.cz/th/39865/ff_d/Disertace_Zeyer.pdf [quoted on 12th June, 2013].
 5. Fryčer J., 2009, Zeyerova role v české literatuře na konci 19. století. Česká dekadence, novoromantismus a modernismus – francouzský příklad. In: Kudrnáč J., Nováková L., Urválková Z., Fránek M., Novotná M., Riedlbauchová T. (ed.), Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host ve spolupráci s ÚČL a knihovnictví a FF MU, pp. 20–28.
 6. Hausenblas O., 1987, Editorial note. In: Zeyer, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné básně. Praha: Československý spisovatel, pp. 278–281.
 7. Homolová K., Otruba M., Pešata Z., 1982, Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století; slovníková příručka. Vyd. 3. Praha: Československý spisovatel.
 8. Honzíková M., 1970, J. Zeyer a V. Mrštík. Dvě možnosti české moderní prózy. Praha: Univerzita Karlova.
 9. Hrabák J., 1977, Poetika. 2nd Edition. Praha: Československý spisovatel.
 10. Janáčková J., 1997, Lumírovská etapa a Julius Zeyer. In: Vlček T. (ed.). Texty, Sny, Obrazy. Sborník zeyerovských přednášek. Písek: ERM pro Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera, pp. 11–19.
 11. Karlík P., 2017a, Souvětí. In: Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/SOUVĚTÍ (přístup: 12. 12. 2020).
 12. Karlík P., 2017b, Věta × Výpověď. In: Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Online: https://www.czechency.org/slovnik/VĚTA×VÝPOVĚĎ (přístup: 12. 12. 2020) .
 13. Karlík P., Nekula M., Rusínová Z., 1995, Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2. oprav. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 14. Krejčí F. V., 1901, Julius Zeyer (Duch a práce). Praha: Hejda a Tuček.
 15. Kvapil J. Š., 1957, Sládek – Zeyer. Vzájemná korespondence. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 16. Kvapil J. Š., 1942, Gotický Zeyer. Praha: Václav Petr.
 17. Marten M., 1916, Mácha, Zeyer, Březina. Praha: Akord.
 18. Mathesius V., 1931, Dynamická složka koncové kadence v Zeyerově blank- versu. Bratislava: Slovenská miscellanea, pp. 258–261.
 19. Mathesius V., 1942, O větných základech Zeyerova epického slohu v Kronice o sv. Brandanu. „Slovo a slovesnost” 8, pp. 80–88.
 20. Petrasová T., 1997, Ideál gotiky v díle Julia Zeyera. In: Vlček T. (ed.). Texty, Sny, Obrazy. A collection of Zeyerian lectures. Písek: ERM pro Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera, pp.60–70.
 21. Pospíšil I., 1998, Geneologie a proměny literatury. Masarykova univerzita v Brně.
 22. Pynsent R. B., 1973, Julius Zeyer. The Path to Decadence. The Hague/Paris: Mouton.
 23. Schacherl M., 2001, Dvojí typ dlouhé epické věty – Alois Jirásek a Julius Zeyer. In: Výroční sborník Společnosti Aloise Jiráska IV. Vydaný u příležitosti 150. výročí narození A. Jiráska, red. Milan Pokorný. Praha: Společnost Aloise Jiráska v Praze.
 24. Schacherl M., 2013, Zeyer vypravěč – vybrané rysy stylu prozaických prací Julia Zeyera. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 25. Vlašín Š., 1984, Slovník literární teorie. Ústav pro českou a světovou literaturu. 2nd, updated edition. Praha: Československý spisovatel.
 26. Vlašínová D., 2009, Barokní rezidua v literatuře 19. století, zejména v díle Julia Zeyera. In: Kudrnáč, J. Nováková, L. Urválková, Z. Fránek, M. Novotná, M. Riedlbauchová, T. (ed.). Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host ve spolupráci s ÚČL a knihovnictví a FFMU, pp. 198–204.
 27. Vlček T., 1988, Sochy. Obrazy a sny. Julius Zeyer ve výtvarném umění. Vodňa- ny-Roztoky u Prahy: Městské muzeum a galerie Vodňany, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.
 28. Vlček T. (ed.), 1997, Texty, Sny, Obrazy. A collection of Zeyerian lectures. Písek: ERM pro Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera.
 29. Voborník J., 1907, Julius Zeyer (se dvěma podobiznami). Spisy Julia Zeyera, Vol. 35. Praha: Česká grafická společnost Unie.