Mezi tradicí a inovací ve výuce češtiny

Main Article Content

Marie ČECHOVÁ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ČECHOVÁ, M. (2021). Mezi tradicí a inovací ve výuce češtiny . Bohemistyka, (3), 425-427. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.12
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Biogram autora

Marie ČECHOVÁ, Univerzita Karlova

Marie Čechová, prof. dr hab., bohemistka, językoznawczyni, profesor w Katedrze Bohemistyki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, profesor w Instytucie Studiów Bohemistycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Główne zainteresowania naukowe: stylistyka czeska, frazeologia, morfologia języka czeskiego, współczesny język czeski, lingwodydaktyka. E-mail: mcechova@seznam.cz

Referencje

  1. Čechová M., Chloupek J., Krčmová M., Minářová E., 2008, Současná stylistika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  2. Čechová M., 2020, Historické perspektivy výuky češtiny aneb Nadějné vyhlídky v minulosti. „Didaktické studie” XII, č. 1, s. 100–110.
  3. Hoffmannová J., Homoláč J., Chvalovská E., Jílková L., Kaderka P., Mareš P., Mrázková K., 2016, Stylistika mluvené a psané češtiny, Praha: Academia.
  4. Jedlička A., Formánková V., Rejmánková M., 1970, Základy české stylistiky, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  5. Štěpáník Stanislav, Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha: Academia, 2020, 326 s. ISBN 978-80-200-3119-8.