Jak se podemílají oči
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

česká slovesa podemlít a podemílat
česká lidová píseň Holka modrooká
vysokotlaký proud vody
poranění očí

Jak cytować

Štěpánková, J. . (2022). Jak se podemílají oči. Bohemistyka, (1), 135–137. https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.8

Abstrakt

Článek pojednává o popisu typu zranění slovesem podemlít způsobeného proudem vody v české lidové písni Holka modrooká.

https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.8
PDF (Čeština)

Bibliografia

Erben K. J., 1864, »Hol ka mo drooká«. Prostonárodní české písně a říkadla, s. 146–147. On-line: https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:98765ec0-bdef-11dc-b284-000d606f5dc6?page=uuid:da52db77-bee9-4716-b0b1-aaa02625ce91 [1.07.2021].

Folk songs from Czechoslovakia. On line: https://media.smithsonianfolkways.org/liner_notes/folkways/fw06919.pdf [1.07.2021].

Štěpánková J. et al., 2021, Bilateral eye injury with bilateral blowout fracture caused by high-pressure water jet in 16-year-old female firefighter. Case report, „Czech and Slovak Ophthalmology“ 77, č. 2, s. 88–93.