Editorial Team

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk, Polska

Zastępca redaktora

dr Rafał Koschany, Polska

Sekretarz redakcji

dr Piotr Jakubowski, Polska

Advisory Board

dr hab. Elżbieta Adamiak, Polska

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, Polska

prof. dr Harald Seubert, Szwajcaria

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Polska

Abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Polska

dr Małgorzata Grzywacz, Polska

prof. dr Stanisław Grygiel, Włochy

Prof. UAM dr hab. Jan Grad, Polska

prof. dr Markus Bernhardt, Polska

prof. dr Angela Ales Bello, Włochy

prof. UAM dr Hanna Suchocka, Polska