Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków wraz ze spacjami)
 2. Teksty powinny być zapisane w formacie MS Word (.doc lub .docx)
 3. Teksty powinny być zgodne z wymogami edytorskimi przesłanymi przez redakcję (wymogi znajdują się na stronie czasopisma oraz są każdorazowo przesyłane do autora po zatwierdzeniu abstraktu)
 4. Jeśli tekst zawiera ilustracje, należy je ulokować w tekście (za pomocą opcji wstaw -> obraz -> z pliku), odpowiednio opisać, a także przesłać osobno, wraz z plikiem, w formacie .jpg lub .bmp.
 5. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim
 6. W przypadku dwu lub więcej autorów konieczne jest doręczenie podpisanej przez każdego ze współautorów deklaracji o procentowym wkładzie pracy w powstanie artykułu

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 3. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc/docx).
 4. Do tekstu dołączono streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem).
 5. Uzyskano odpowiednie zezwolenia do wykorzystania z ilustracji zamieszczonych w tekście oraz podano ich autorów i/lub źródła.
 6. W tekście wydzielono fragmenty cytowane poprzez ujęcie ich w cudzysłowy (krótsze fragmenty) bądź wydzielenie mniejszą czcionką ze światłem przed i po (dłuższe fragmenty).
 7. Podano odpowiednie odnośniki bibliograficzne w formie przypisów dolnych (styl Chicago) do wszystkich cytowanych pozycji.
 8. W przypisach do źródeł internetowych podano aktualne adresy URL wraz z datą dostępu.
 9. Objętość tekstu nie przekracza 40 000 znaków ze spacjami.
 10. Fragmenty cytowane nie stanowią więcej niż 20% objętości tekstu.
 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo