Submissions
Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

 1. Teksty nie powinny przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków wraz ze spacjami)
 2. Teksty powinny być zapisane w formacie MS Word (.doc lub .docx)
 3. Teksty powinny być zgodne z wymogami edytorskimi przesłanymi przez redakcję (wymogi znajdują się na stronie czasopisma oraz są każdorazowo przesyłane do autora po zatwierdzeniu abstraktu)
 4. Jeśli tekst zawiera ilustracje, należy je ulokować w tekście (za pomocą opcji wstaw -> obraz -> z pliku), odpowiednio opisać, a także przesłać osobno, wraz z plikiem, w formacie .jpg lub .bmp.
 5. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim
 6. W przypadku dwu lub więcej autorów konieczne jest doręczenie podpisanej przez każdego ze współautorów deklaracji o procentowym wkładzie pracy w powstanie artykułu

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.