OPIS CZASOPISMA
„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

INDEKSOWANE W: WorldCat; Google Scholar
 
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/cbes
ISSN: 1895-2984

No. 15 (2016): Fenomen wieczności

Piętnasty numer "Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein" poświęcony jest interdyscyplinarnemu namysłowi nad kategorią wieczności - z perspektywy nauk przyrodniczych, filozofii, teologii, wypowiedzi artystycznych.  Analizowane są róże formy uobecniania wieczności w historii kultury.

Published: 2018-10-22

Słowo wstępne

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski

5-9

View All Issues