Ekumenizm- nie utopia, lecz chrześcijański obowiązek. W odpowiedzi Jerzemu Kopani
PDF (Język Polski)

How to Cite

Składanowski, M. (2018). Ekumenizm- nie utopia, lecz chrześcijański obowiązek. W odpowiedzi Jerzemu Kopani. Zeszyty Naukowe Centrum Badań Im. Edyty Stein, (15), 351–371. https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.26
https://doi.org/10.14746/cbes.2016.15.26
PDF (Język Polski)