Piętnasty numer "Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein" poświęcony jest interdyscyplinarnemu namysłowi nad kategorią wieczności - z perspektywy nauk przyrodniczych, filozofii, teologii, wypowiedzi artystycznych.  Analizowane są róże formy uobecniania wieczności w historii kultury.

Published: 2018-10-22

Słowo wstępne

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski

5-9