No. 15 (2016): Fenomen wieczności
Fenomen wieczności

Piętnasty numer "Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein" poświęcony jest interdyscyplinarnemu namysłowi nad kategorią wieczności - z perspektywy nauk przyrodniczych, filozofii, teologii, wypowiedzi artystycznych.  Analizowane są róże formy uobecniania wieczności w historii kultury.

Wstęp

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski
5-9
Słowo wstępne
PDF (Język Polski)

WIECZNOŚĆ OCZAMI ARTYSTY

Marcin Berdyszak
311-316
Sztuczny instynkt kultury
PDF (Język Polski)

Noty o autorach

Piotr Jakubowski
391-395
Noty o autorach
PDF (Język Polski)