Update of PRESSto

2019-12-10

Please be informed that between December 11 (Wednesday) and December 20 (Friday), 2019 we will be conducting technical maintenance updates for the PRESSto platform. Action: for OJS to be updated to OJS3. Please do not upload new articles or set up new user accounts within this time. The maintenance break will also influence and affect the editorial process. We apologise for the inconvenience.

PRESSto

No. 15 (2016): Fenomen wieczności

Piętnasty numer "Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein" poświęcony jest interdyscyplinarnemu namysłowi nad kategorią wieczności - z perspektywy nauk przyrodniczych, filozofii, teologii, wypowiedzi artystycznych.  Analizowane są róże formy uobecniania wieczności w historii kultury.

Published: 2018-10-22

Słowo wstępne

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski

5-9

View All Issues