Pressto.

Nagłowek strony

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

INDEKSOWANE W: WorldCat; Google Scholar
 
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/cbes
ISSN: 1895-2984

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

44325

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo