Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

Current Issue

No. 15 (2016)
Published 2018 October 22

JOURNAL ARCHIVE                                                  

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego.


Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

INDEKSOWANE W: WorldCat; Google Scholar   WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/cbes ISSN: 1895-2984

Wstęp

Anna Grzegorczyk, Kazimierz Ilski, Piotr Jakubowski
5-9
Słowo wstępne
PDF (Język Polski)

WIECZNOŚĆ OCZAMI ARTYSTY

Marcin Berdyszak
311-316
Sztuczny instynkt kultury
PDF (Język Polski)

Noty o autorach

Piotr Jakubowski
391-395
Noty o autorach
PDF (Język Polski)
View All Issues