Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej
PDF

Jak cytować

Neumann, P. F. (2018). Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 55–96. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.3
https://doi.org/10.14746/e.2003.1.3
PDF