Nr 1 (2003)

Articles

Marta Czyżak
7-34
Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w I połowie XV wieku
PDF
Krzysztof Kaczmarek
35-54
Konwent dominikanów poznańskich w średniowieczu
PDF
Piotr Franciszek Neumann
55-96
Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej
PDF
Anzelm Weiss
97-126
Filadelfia wielkopolskiego duchowieństwa diecezjalnego z roku 1777
PDF
Mieczysław hr. Ledóchowski
127-134
W stulecie śmierci kardynała Mieczysława Ledóchowskiego
PDF
Zygmunt Zieliński
135-144
Geneza kandydatury Mieczysława Halki Ledóchowskiego na arcybiskupstwo w Gnieźnie i w Poznaniu
PDF
Jerzy Pietrzak
145-154
Arcybiskup Mieczysław Ledóchowski jako prymas Polski
PDF
Anna Marciniak
155-174
Dawne i nowe źródła do biografii kardynała Mieczysława Ledóchowskiego
PDF
Ambroży Andrzejak
175-178
Kardynał Mieczysław Ledóchowski jako prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 1892-1902
PDF
Piotr Franciszek Neumann
179-197
Kardynał Mieczysław Ledóchowski w świetle kronik poznańskich karmelitanek bosych
PDF
Ligia Wilkowa
197-204
Sarkofag i pomnik arcybiskupa Ledóchowskiego i jego twórca
PDF
Józef Dębiński
205-229
Poznański okres życia i działalności biskupa Karola Mieczysława Radońskiego
PDF
Feliks Lenort
230-260
Przypomnienie otwarcia nowego Seminarium Duchownego w Poznaniu w roku 1896
PDF
Leszek Wilczyński
261-274
Ordynariat Arcybiskupi w Poznaniu i Kancelaria Prymasa Polski w dwudziestoleciu międzywojennym
PDF
Marian Fąka
275-292
Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu
PDF