KOŚCIÓŁ I HISTORIA. DROGI I WZAJEMNE POWIĄZANIA. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KSIĘDZA PROFESORA ANZELMA WEISSA. Red. Stanisław Tylus i Jan Walkusz. Lublin 2001
PDF

Jak cytować

Lenort, F. (2018). KOŚCIÓŁ I HISTORIA. DROGI I WZAJEMNE POWIĄZANIA. KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KSIĘDZA PROFESORA ANZELMA WEISSA. Red. Stanisław Tylus i Jan Walkusz. Lublin 2001. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (1), 303–304. https://doi.org/10.14746/e.2003.1.18
https://doi.org/10.14746/e.2003.1.18
PDF