Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego o przywrócenie klasztorów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej
PDF

Jak cytować

Neumann, P. F. (2018). Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego o przywrócenie klasztorów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 221–247. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.10
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.10
PDF