Nr 2 (2006)

Articles

Feliks Lenort
7-22
Iosepho Nowacki post obitum anno quadragesimo
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.1
PDF
Hanna Kóčka-Krenz
23-38
Archeologiczne świadectwa o najstarszych świątyniach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.2
PDF
Hanna Kóčka-Krenz
39-56
Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.3
PDF
Magdalena Lange
57-98
Fundacja i działalność kapituły kolegiackiej świętego Jakuba Apostoła w Głuszynie od roku 1296 do początku XVI wieku
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.4
PDF
Marta Czyżak
99-118
Fundacje i fundatorzy kaplic w katedrze gnieźnieńskiej w II połowie XIV wieku
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.5
PDF
Krzysztof R. Prokop
119-150
Sakry ordynariuszy i sufraganów poznańskich w XVIII stuleciu
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.6
PDF
Dominik Kubicki
151-194
Treści teologiczne ołtarza głównego w katedrze poznańskiej (proweniencji z Góry, Guhrau / Niederschlesien)
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.7
PDF
Piotr Gołdyn
195-206
Pierwsi misjonarze Polski i ich kult w heraldyce
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.8
PDF
Tomasz Jank
207-220
Nieznane grafiki Antoniego Swacha w kościele franciszkanów w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.9
PDF
Piotr Franciszek Neumann
221-247
Starania arcybiskupa Marcina Dunina i Edwarda Raczyńskiego o przywrócenie klasztorów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.10
PDF
Leszek Wilczyński
249-269
Kapituła Metropolitalna w Poznaniu w latach 1919-1939
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.11
PDF
Jacek Biesiada
271-307
Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.12
PDF
Józef Dębiński
309-342
Korespondencja biskupa Karola Mieczysława Radońskiego ze Stolicą Apostolską w okresie II wojny światowej
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.13
PDF
Zygmunt Zieliński
343-350
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.14
PDF
Stanisław Napierała
351-358
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.15
PDF
Marian Przykucki
359-366
Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie
https://doi.org/10.14746/e.2006.2.16
PDF