Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64

Main Article Content

Maria Koczerska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koczerska, M. (2018). Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 371-375. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.18
Dział
Recenzje