Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Main Article Content

Feliks Lenort

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lenort, F. (2018). Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (2), 375-376. https://doi.org/10.14746/e.2006.2.19
Dział
Recenzje