Poznańskie wydanie Traktatu o modlitwie i medytacji św. Piotra z Alkantary z roku 1627
PDF

Słowa kluczowe

St. Peter of Alcantara
Spain
Franciscans
mysticism
Prayer
Meditation
Contemplation
Poznań
Jan Wolrab’s printing house

Jak cytować

Tomczak, S. B. (2018). Poznańskie wydanie Traktatu o modlitwie i medytacji św. Piotra z Alkantary z roku 1627. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 161–176. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.5

Abstrakt

St. Peter of Alcantara (1499-1562) is among the most outstanding representatives of the golden age of Spanish mysticism. His greatest merit lay in popularizing the theological principles of prayer in his “Treatise on Prayer and Meditation”, written in simple language. It is a compendium of the author’s profound reflections and advice on prayer which he derived from the practice of his own life, his experience as spiritual director and confessor, and from the study of ascetic works. Thanks to the efforts of the Poznań Bernardines this modest book appeared in print in Poznań in 1627 in the renowned printing house of Jan Wolrab. It is a format 12o print, bound in pig skin without any ornaments, comprising 409 pages plus an index. The text contains three engravings. One of them shows St. Francis of Assisi receiving the stigmata on Mount Alvernia on 14 September 1224. There are two more engravings in the book, which confirms the opinion that Jan Wolrab paid attention to the aesthetic side of his prints.
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.5
PDF

Bibliografia

„Archivo Ibero-Americano”, R. 22: 1962, s. 163-22.

Cuervo J., Fray Luis de Granada, verdadero y único autor del „Libro de la Oración”. Estudio critico dejinitivo. Replico documentada a un cscritor francés, „Revista del Archivos, Bibliotecas y Museos”, R. 37: 1918, s. 293; R. 38: 1918, s. 292-359; R. 39: 1919, s. 1-68, 365-417.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław 1977. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław 1971.

Gemelli A., Franciszkanizm, tłum. J. Surmacz, Warszawa 1988.

Gryga S., Złoty wiek mistyki hiszpańskiej, t. 1: Wcześni pisarze XVI wieku, Kraków 1987.

Gryga S., Nowe drogi. Okres zmagań i cierpień duchowych (1525-1570), Kraków 1996.

Huerga A., Genesis y autenticidat del „Libro de la Oración y Meditación”, „Revista del Archivos Bibliotecas yMuseos”, R. 59: 1953, s. 135-417.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 2, Poznań 199 82.

Murawiec W., Z recepcji św. Piotra z Alkantary w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Studia Theologica Varsaviensia” 26 (1988), s. 29-53.

Murawiec W., Z wpływów hiszpańskich w Polsce w XVI-XVIII w Poznańskie wydanie „Traktatu o modlitwie i rozmyślaniu” św. Piotra z Alkantary, „Studia Franciszkańskie”, 4 (1991), s. 117-128.

Narbona M.A. de, Le véritable et unique auteur du „Tratado de la Oración y Meditación”, „Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos”, R. 35: 1916, s. 139-222.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.

Pałubska Z., Piotr z Alkantary, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 626.

Perez L., Infomación sobre el „Tratado de la Oración yMeditación” de San Pedro de Alcantara, „Archivo Ibero-Americano”, R. 7: 1917, s. 292-293.

Piat S.J., Święty Piotr z Alkantary (Mistrz mistyki), Marki-Struga k. Warszawy 1998.

Piotr z Alkantary, Jak człowiek powinien się modlić. Traktat o modlitwie i medytacji, Warszawa 2002.

Schematyzm Prowincji Matki Boskiej Anielskiej OO. Franciszkanów-Reformatów w Polsce 1971, Kraków 1971.

Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972. Teresa od Jezusa, Księga życia mojego (Autobiografia), tłum. D. Wandzioch, Poznań 2007.

Tomczak S.B., Franciszek z Osuny i św. Piotr z Alkantary - Mistrzowie i nauczyciele modlitwy, Święta Teresa od Jezusa mistrzyni modlitwy, red. S. Niziński, Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, t. 10, Poznań 2011, s. 62-78.