Nr 10 (2015)

Articles

Marta Czyżak
7-22
Najstarsze statuty wikariuszy katedry gnieźnieńskiej (z roku 1500)
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.1
PDF
Izabela Skierska
23-42
Ogłoszenia parafialne w późnośredniowiecznej Polsce*
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.2
PDF
Monika Woźniak-Raciborska
43-112
Predella z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli. Zagadnienie pierwowzorów graficznych warsztatu tryptyku z Szamotuł. Ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.3
PDF
Krzysztof R. Prokop
113-160
Ekscerpty źródłowe do dziejów archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej w czasach nowożytnych
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.4
PDF
Salezy Bogumił Tomczak
161-176
Poznańskie wydanie Traktatu o modlitwie i medytacji św. Piotra z Alkantary z roku 1627
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.5
PDF
Bolesława Krzyślak, Zofia Kurzawa
177-192
Fasada kościoła „na Łazarzu” w Poznaniu. Projekt Maksymiliana Wilczewskiego
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.6
PDF
Arthur Kronthal
193-205
Z prehistorii Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Ein unbekanntes Posener Museum
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.7
PDF
Jacek Biesiada
207-260
Duchowni, instytucje i organizacje kościelne w życiu literackim międzywojennego Poznania
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.8
PDF
Maciej Szczepaniak
261-284
Pierwsza podróż lotnicza kardynała Augusta Hlonda (1929) i towarzyszące jej okoliczności
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.9
PDF
Piotr Franciszek Neumann
285-385
Wspomnienie o matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek do historii poznańskich karmelitanek bosych
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.10
PDF