Pierwsza podróż lotnicza kardynała Augusta Hlonda (1929) i towarzyszące jej okoliczności
PDF

Słowa kluczowe

Cardinal August Hlond
Bishop Tadeusz Zakrzewski
civil aviation
Airplane
PLL LOT
Transadriatica
Junkers
St. John Bosco
Poznań-Ławica
Katowice-Muchowiec
Vienna-Aspern
Rome-Littorio

Jak cytować

Szczepaniak, M. (2018). Pierwsza podróż lotnicza kardynała Augusta Hlonda (1929) i towarzyszące jej okoliczności. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 261–284. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.9

Abstrakt

To the abundant bibliography on the activity of Cardinal August Hlond the author of the article wishes to add a reflection on one of his personality traits - interest in aviation. Already in 1929 - so at the very onset of civil aviation in Europe - the Archbishop of Gniezno and Poznań sojourned to Rome by air. The Primate of Poland was probably one of the first cardinals to venture a flight, attracting understandable attention of the mass media. On the basis of archival materials and press information the article traces the cardinal’s journey to Rome for the beatification of the founder of the Salesian Society, Fr. John Bosco. Thanks to the air travel from Poznań via Katowice, Vienna and Venice to Rome, Cardinal Hlond gained the reputation of a progressive person. Realization of the travel schedule was facilitated by such favorable circumstances as the launching of an air connection from Poznań to Katowice during the Polish General Exhibition.
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.9
PDF

Bibliografia

Materiały archiwalne

Acta Hlondiana. Materiały do życia i działalności kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski 1881-1948, t. I-VI.

Archivio Storico della Camera dei Deputati, Incarti di Segreteria (1848-1943).

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Kancelaria Biskupa Adamskiego (1930-1939).

Prasa

„Dziennik Poznański” (1929-1939)

„Il Giornale d’ltalia” (1929)

„Il Messaggero” (1929)

„Il Popolo di Roma” (1929)

„Il Popolo di Trieste” (1929)

„Kurier Poznański” (1929-1939)

„Kurier Warszawski” (1929)

„L’Imparziale” (1927)

„L’Osservatore Romano” (1929)

„Lotnik” (1929)

„Polak-Katolik” (1929)

„Przewodnik Katolicki” (1929)

„Rivista Mensile della Citta di Venezia” (1929)

„Wielkopolska Ilustracja” (1929)

Opracowania

Bakalarz J., Kardynał August Hlond jako duchowy opiekun polskiej emigracji, „Studia Gnesnensia” 7 (1982-83), s. 37-68.

Banaszak M., Kapłani i problemy kapłańskie w działalności ks. prymasa A. Hlonda jako arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego w latach 1926-1939, „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 141-167.

Banaszak M., Kardynał Prymas August Hlond jako arcybiskup gnieźnieński i poznański w latach 1926-1939, [w:] W służbie Kościoła poznańskiego, red. L. Bielerzewski, Poznań 1974, s. 229-265.

Baraniak A., Misja opatrznościowa kardynała prymasa Hlonda w okresie wojny światowej 1939-1945, „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 169-194.

Biskup August Hlond i jego diecezja, red. J. Myszor, Katowice 2013.

Hlond A., Listy pasterskie, Poznań 1936.

Hlond A., Przemówienie radiowe Wspomnienie o śp. Kardynale Aleksandrze Kakowskim, 3.1.1939, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej”, R. 54 (1939), nr 1-2, s. 12.

Kardynał August Hlond. Prymas Polski. Współcześni wspominają Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda, oprac. W. Necel, Poznań 1993.

Kneblewski W., Nowoczesna technika w granicach Watykanu, „Radjo”, R. 5 (1930), nr 29, s. 7.

Kołodziej B., Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939, Poznań 2003.

Kosiński S., Kardynał August Hlond jako prekursor soborowej odnowy w świetle własnych wypowiedzi, „Seminare” 2 (1975), s. 7-32.

Ksiądz kardynał August Hlond. Działalność duszpasterska i społeczna. W 75-leciepowstania diecezji katowickiej. Materiały posesyjne, Katowice 2000.

Ksiądz kardynał dr August Hlond prymas Polski: działalność i dzieła, oprac. J. Sliwiok, Katowice 1998.

Kulczyński R., Wąsowicz J., Prymas Polski kard. August Hlond i lotnictwo na fotografii. Rekonesans z badań archiwalnych, „Grot. Zeszyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość” 12 (2011), nr 34/35, s. 194-196.

Liwinski J., Transport lotniczy w Polsce w okresie międzywojennym, „Lotnictwo” 11 (2008), nr 10, s. 70-77.

Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982.

Pietrzak J., Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945-1948, t. 1-2, Poznań 2009.

Posadzy I., Sylwetka duchowa Kardynała Augusta Hlonda, „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 284.

Przewodnik polskiej komunikacji lotniczej i rozkład lotów ważny od 1 maja do 30 września 1932.

Vianello A., Transadriatica 3.000.000 di km. 18 agosto 1926-18 agosto 1931, Venezia 1931.

Wietrzykowski A., Vir Ecclesiae - Ks. Kard. August Hlond w świetle osobistych wspomnień, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 25 (1974) 3-4, s. 79-92.

Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

Wilk S., Wyjazd kardynała Augusta Hlonda z Polski i jego starania o powrót do kraju na początku II wojny światowej, „Seminare” 1 (1975), s. 201-230.

Zimniak S., Il cardinale August Hlond Primate della Polonia, Roma 1999.

Żongołłowicz B., Dzienniki 1930-1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.