Wspomnienie o matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek do historii poznańskich karmelitanek bosych
PDF

Słowa kluczowe

Joanna Maria of the Most Sacred Heart of Jesus
Teresa Korytko
Suchodół
monastery
Discalced Carmelite Nuns
Kraków
Poznań
Jan Rostworowski SJ
Sacré-Coeur
Visitation Nuns

Jak cytować

Neumann, P. F. (2018). Wspomnienie o matce Joannie Marii Korytko (1887-1958) Przyczynek do historii poznańskich karmelitanek bosych. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (10), 285–385. https://doi.org/10.14746/e.2015.10.10

Abstrakt

The remembrance of Mother Joanna Maria Korytko (1887-1958), a Discalced Carmelite nun was written by one of her fellow sisters at the Carmelite convent in Poznań, Sister Maria Józefa Szweda. Until recently it was only in manuscript version. The text represents a literary trend known as convent writings which has a long and rich tradition among Discalced Carmelites. Mother Joanna Maria of the Most Sacred Heart of Jesus (Teresa Korytko) came from a landed gentry family in Podolia. After obtaining an education at the Sacré-Coeur boarding school in Prague and Zbylitowska Góra as well as at the school run by Jadwigi Zamoyska in Kuźnice, in 1907 she joined the convent of Discalced Carmelites in Kraków at Łobzowska Street. In the years 1920-1940 she lived at the newly founded convent in Poznań at Niegolewskich Street. She spent the period of German occupation in Kraków and after the end of the Second World War returned to Poznań where she served as mother superior of the community of nuns. Faced by the loss of the previous residence she organized a convent at a new location at St. Adalbert Street. She fulfilled the responsibilities of mother superior for twelve years distinguishing herself by her deep spiritual life and  aithfulness to the charism of St. Teresa of Jesus.
https://doi.org/10.14746/e.2015.10.10
PDF

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Poznań

Matka Maria Joanna od Najśw. Serca Jezusa (Teresa Korytko) Karmelitanka bosa, ur. 25.5.1887 - um. 11.9.1958 r. (mps, b. sygn.).

Zbiory własne

Informacje otrzymane 11.05.2015 od S. Genowefy Łukaszewicz RSCJ z Archiwum Prowincjalnego Sacre Coeur w Warszawie.

Informacje otrzymane 22.04.2015 od S. Joanny Franciszki Węgrzyn VSM z Klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle.

Materiały do słownika karmelitanek bosych 1914-1945.

Źródła drukowane

Kazanie O. Rostworowskiego T.J. wygłoszone na Obłóczynach w Karmelu 30 maja 1908 r., [w:] Karmel. Sw. Teresa od Jezusa, je j klasztory, ich duch, cel, sposób życia, oraz krótka historja karmelitanek bosych w Polsce, Poznań 1931, s. 113-128.

M[aria] Józefa od Wcielenia [I. Szweda], Zbierzcie ułomki. Moja droga do Karmelu, zredagowała

M. Białkowska, Poznań 2014.

Opracowania

Banaszak M., Zychliński Aleksander Marian Józef, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 7, pod red. L. Grzebienia, Warszawa 1983, s. 519-523.

Bodzioch B., Nowacki Henryk, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 26-27.

Boniecki A., Herbarz polski, t. 2, Kraków 1900.

Caviglia G., Ballestrero Anastasio, [w:] Dizionario Carmelitano, Roma 2008, s. 82-83.

Czachowska K., Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923). Zycie i dzieło, Poznań 2011.

Dubel K.Z., Sieradzki P., Ojciec Anzelm. Zycie i dzieło Sługi Bożego o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini OCD (Macieja Józefa Gądka 1884-1969), Sandomierz 2015.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień i in., Kraków 1996.

Furmanik K., Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej i prowincji krakowskiejpw. Ducha Świętego 1881-1998, Kraków 1998.

Gaudeamus - łaciński śpiewnik mszalny, oprac. W. Kądziela, Warszawa 2005.

Gil C., Słownik polskich Karmelitanek Bosych 1612-1914, Kraków 1999.

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., [w:] J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 385-412 (Załącznik 5).

Karłowski K., Śp. Ks. Walerian Porankiewicz, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, 1971, nr 3, s. 65-67.

Kartki z życia Heleny Korytkówny - Siostry Marii Andrzei wizytki, oprac. J. Rostworowski, Londyn 1970.

Klauza K., Garrigou-Lagrange Réginald OP, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 873-874.

Kowalski N., Szatkowski H., Maliński Kazimierz, [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny, t. 2, Gniezno 2007, s. 269-271.

Kwilecki A., Z Kwilcza rodem. Wspomnienia i szkice, Poznań 2012.

Leitgeber S., Morawscy herbu Nałęcz I. 600 lat dziejów rodziny, Poznań 1997.

Leitgeber S., Potuliccy, Londyn 1990.

Merdas A., Zamysły Jego Serca. Zgromadzenie Sacré Coeur w Polsce, Warszawa 2000.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poszerzone, Poznań 2010.

Neumann P.F., Karmelici bosi w klasztorach polskich w okresie ich przynależności do austriackiej prowincji zakonu (1875-1911), [w:] Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga jubileuszowa, pod red. C. Gila, Kraków 2005, s. 159-291.

Neumann P.F., M. Joanna Maria od Najświętszego Serca Jezusa, karmelitanka bosa (1887-1958), „Zeszyty Karmelitańskie”, 1993, nr 1-2, s. 153-158.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Otto od Aniołów [Filek], Wprowadzenie, [w:] Sw. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pisma, Kraków 1971, t. 1, s. 7-56.

Panuś K., Łubieński Bernard Alojzy CSSR, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, Lublin 2006, kol. 572-573.

Rostworowski S.J., Korytko Paweł h. Jelita, [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 6, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 2002, s. 75-76.

Rostworowski S.J., Monografia rodziny Rostworowskich. Lata 1386-2012. Tacy byli i są, t. 1-2, Warszawa 2013.

Wanat B.J., Kult sw. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych w Poznaniu, Poznań 2014.

Wilczyński L., Mayer Wacław, [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny, t. 2, Gniezno 2007, s. 288-290.

Zieliński J., Kulisy pierwszego polskiego tłumaczenia Dziejów duszy św. Teresy z Lisieux, „Itinera Spiritualia”, vol. 6, 2013, s. 183-206.

Link internetowy

http://pl.ask.com/wiki/Jan_Bochenek_%o28malarz%o29?lang=pl&o=2802&ad=doubleDownan=apnap=ask.com [dostęp 19.04.2015].