Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku
PDF

Słowa kluczowe

Poznań
Franciscans
Bernardines
Minorites
controversies

Jak cytować

Kusztelski, A. (2013). Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 41–62. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.3

Abstrakt

In 1639, Conventual Franciscans (the Minorites) set up a small community in Poznań. However, for nearly two hundred years on the outskirts of the city there had already functioned a convent of the Order of the Minor Brothers Observants, known as Bernardines. This led to a conflict between the two convents. Bernardines rarely founded their convents in cities where there were already con- vents of the Minorites, a religious order that had existed in Poland since the 13th century. On the other hand, as Poznań achieved the status of the capital city of the region in late Middle Ages, the Minor- ites made efforts to settle down in this city. This decision resulted in decades of fierce controversies.
The Minorites who wanted to settle down in Poznań were supported by the local bishop, while the Bernardines by a majority of the already existing convents and the city council. Eventually the superiors of the Minorite convent obtained the approval of the Poznań authorities to build a convent within the city walls, close to the castle. Thanks to the intervention of the new bishop, an agreement was reached in 1667 and the controversies subsided. The longest lasting disagreements between the two convents concerned the right to propagate the Loretan cult, centered on a copy of the Holy House of Mary from Nazareth. The house was said to have been miraculously transferred to Loreto in the 13th century, and around it a great Marian sanctuary developed. Finally, the right to propagate this cult in Poznan was granted to the Bernardines.

https://doi.org/10.14746/e.2013.8.3
PDF

Bibliografia

Eckhardt J., Materiały do historii sztuki i kultury z kronik OO. Franciszkanów poznańskich, „Kronika Miasta Poznania” 1947, nr 1.

Kantak K., Kronika Franciszkanów Poznańskich, „Kronika Miasta Poznania” 2 (1937).

Kantak K., Początki klasztoru franciszkańskiego w Poznaniu, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 38 (1911).

Kozierowski S., Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1935.

Kusztelski A., Kurzawa Z., Kult loretański w sztuce Rzeczypospolitej (koniec XVI – początek XIX w.), Poznań 2012.

Kusztelski A., Pierwszy klasztor bernardynów w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1-2 (1991).

Miske L., Synoptica relatio seu brevis descriptio Conventuum in Provincia Majoris et Minoris Poloniae […] Anno Domini 1735 (odpis, maszynopis).

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.