Nr 8 (2013)

Articles

Izabela Skierska
7-26
Zarząd finansami parafii w późnośredniowiecznej Polsce
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.1
PDF
Marta Czyżak
27-39
Związki klarysek gnieźnieńskich z duchowieństwem katedry gnieźnieńskiej w pierwszej połowie XV wieku
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.2
PDF
Andrzej Kusztelski
41-62
Monachomachia poznańska. Kontrowersje bernardynów poznańskich z franciszkanami w drugiej połowie XVII wieku
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.3
PDF
Agnieszka Wajroch
63-100
„Męczeństwo św. Apolonii" z Głuchowa. Płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.4
PDF
Arkadiusz Wagner
101-123
Oprawa z superekslibrisami biskupa Erazma Ciołka w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.5
PDF
Olga Antowska-Gorączniak
125-139
Szczyt kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Budowa, ikonografia, źródła archeologiczne
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.6
PDF
Piotr Franciszek Neumann
141-166
Poznańskie kościoły mendykantów w aktach wizytacji Józefa Rogalińskiego (1779-1781)
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.7
PDF
Paweł Zając
167-205
Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.8
PDF
Feliks Lenort
207-235
„Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9
PDF
Bolesława Krzyślak
237-281
Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.10
PDF
Jacek Biesiada
283-315
Ksiądz Franciszek Bażyński - społecznik, wydawca, patriota (1801-1876)
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.11
PDF
Łukasz Krucki
317-330
Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12
PDF