Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce
PDF

Słowa kluczowe

Pogorzela
Pogorzelscy - the owners
Tyszkiewiczowie - estate owners
Wojciech Kossak - painter
Paul Bernstein - minister
polychromy
inscriptions
quotations from the Scripture
baptismal font
prayer house
F. W. Butzke - architect
F.A. Stiiler

Jak cytować

Krzyślak, B. (2013). Dawny kościół ewangelicki w Pogorzeli1. Z dziejów przekształceń architektury ewangelickiej w Wielkopolsce. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 237–281. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.10

Abstrakt

The first dissenters arrived in Pogorzela during the time of the Reformation, but the first prayer house of the evangelical settlers was set up much later. For this purpose they rebuilt a wooden barn from 1778. In this building services were presided over by the parson from the nearby Kobylin, and once a week the teacher from Gumienice preached sermons. In 1853 the first local parson was appointed and so it was possible to establish a separate parish. The construction of the present church lasted from 1860 until October 1861, and on 24 July 1862 it was solemnly consecrated. The church in Pogorzela was built by Friedrich Wilhelm Butzke according to a typical government design by F.A. Stüler. In 1904 the parsonage was built.
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.10
PDF

Bibliografia

Bernstein P., Vaterländisch-kirchliche Gedenkblätter für die evangelische Gemeinde Pogorzela, Pogorzela 1904.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Börsch-Supan E., Müller-Stüler D., Friedrich August Stüler 1800-1865, Berlin 1997.

Chodyła Z., Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce (1547-1864), [w:] Z. Chodyła i in., Olędry. Przestrzenie obok nas, Poznań 2006.

Golon A., Steffani J., Posener Evangelische Kirche – Ihre Gemeinden und Pfarrer von 1548 bis 1945, Lüneburg 1967.

Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z., Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnośredniowiecznej, t. V, Wrocław 1980.

Kiec O., Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001.

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1916.

Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998.

Łukaszewicz J., Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim od najdawniejszych czasów aż po rok 1794. Obwód borecki i krotoszyński, Poznań 1875.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964.

Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

Werner A., Steffani J., Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa 1904.

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. X.