„Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego
PDF

Słowa kluczowe

Poznań
Church journals in the 19th century
„Gazeta Kościelna"
„Tygodnik Kościelny"
Fr. Jan Nepomucen Jabczyński

Jak cytować

Lenort, F. (2013). „Gazeta Kościelna" (1843-1849) i „Tygodnik Kościelny" (1850), czyli druga i trzecia inicjatywa czasopiśmiennicza Jana Nepomucena Jabczyńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 207–235. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9

Abstrakt

The history of church journalism in Poznań begins in 1836 with the quarterly „Archiwum Teologiczne", which appeared for only two years. Its initiator and editor, Fr. Jan Nepomucen Jabczyński opened two subsequent titles: „Gazeta Kościelna" (1843-1849) and „Tygodnik Kościelny" (1850). They were weeklies and were addressed to a broader audience. They are valuable sources of information on church life especially in the archdiocese of Poznań and Gniezno.

https://doi.org/10.14746/e.2013.8.9
PDF

Bibliografia

Jakóbczyk W., Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.

Jarochowski K., Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia, Poznań 1880.

Karwowski S., Czasopisma Wielkopolskie. Część pierwsza 1796-1859, Poznań 1908.

Kosidowski Z., Z okresu złotego kultury Poznania. Tygodnik Literacki 1838-1845, Poznań 1938.

Lenort F., „Archiwum Teologiczne” w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 7, 2012.

Lenort F., Respądek Jan (1817-1901), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 31.

Lewańska I., „Szkółka dla Dzieci” Ewarysta Estkowskiego, „Studia Pedagogiczne”, t. 5, 1958.

Misiurek J., „Gazeta Kościelna”, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989.

Nadolny A., „Deutschkatolizismus” ks. Jana Czerskiego w zaborze pruskim 1844-1859, „Studia Pelplińskie”, 1978, 1979.

Nowacki J., Cieśliński Tomasz (1801-1870), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 4, 1938.

Pieścikowski E., Życie literackie Poznania w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Dzieje Poznania 1793-1918, t.2*, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Poznań 1994.

Szpet J., Historia biblijna i typy jej podręczników w nauczaniu katolickim w Wielkim Księstwie Poznańskim w porównaniu z nauczaniem biblijnym w Niemczech, Poznań 1992.

Truchim S., Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, t. 1, Łódź 1967.

Zakrzewski B., Tygodnik Literacki 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa 1964.

Zaleski Z., Herezja Jana Czerskiego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, R. 2, 1924.