Poznańskie kościoły mendykantów w aktach wizytacji Józefa Rogalińskiego (1779-1781)
PDF

Słowa kluczowe

Poznań
mendicant monasteries
Józef Rogaliński as inspector
inspection visits

Jak cytować

Neumann, P. F. (2013). Poznańskie kościoły mendykantów w aktach wizytacji Józefa Rogalińskiego (1779-1781). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 141–166. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.7

Abstrakt

In the years 1779-1781 the Poznań deanery was inspected by Rogaliński, an ex-Jesuit, coadjutor of the archdeacon of Śrem. He also inspected the churches at the monasteries of the mendicant orders: the Dominicans, Carmelites of the Ancient Observance (two churches), the Minor Brothers Observants (known as Bernardines in Poland), Discalced Carmelites, Conventual Franciscans and Reformed Franciscans. Reports of the inspection visits contain information on the number of monks, the existence of a novitiate or a college in the convent and on the outlook of the churches. The visiting inspector paid special attention to such issues as indulgences, relics, brotherhoods, approval to administer the sacrament of penance and to preach sermons. What is particularly interesting is the religiosity of the faithful centered on the images and other objects of cult.
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.7
PDF

Bibliografia

Chadam A., Poznań, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985.

Cromeri Martini, De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX.

Długossi Ioannis, Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae.

Flaga J., Arcybractwo Różańcowe przy kościele Franciszkanów-Reformatów we Włocławku, [w:] Non cesso gratias agere Deo et hominibus. Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W. M. Michalczyk, C. M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013.

Flaga J., Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004.

Jank T., Franciszkański konwent i kościół św. Antoniego na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, [w:] Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku. Katalog wystawy, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2006.

Kossowski H., Relikwie, [w:] Encyklopedia kościelna, wyd. M. Nowodworski, t. 23, Warszawa 1899.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2003.

Kurzawa Z., Monstrancje – relikwiarze w kościele Bożego Ciała w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 1992, nr 3-4.

Kurzawa Z., Zapomniany klasztor. Dawny kościół i klasztor oo. Reformatów, „Kronika Miasta Poznania”, 1997, nr 1.

Kusztelski A., Kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Późnośredniowieczne sanktuarium, jagiellońska fundacja. Historia i architektura, „Nasza Przeszłość”, t. 94, 2000.

Kwiatkiewicz J., Roczne dzieie koscielne od roku Panskiego 1198 az do lat naszych, Kalisz 1695.

Linette E., Jan Catenazzi – architekt i jego dzieło w Wielkopolsce, Warszawa-Poznań 1973.

Mathie de Miechov, Chronica Polonorum.

Mazurek J. A., Bernardyni w Poznaniu 1455-1655, „Studia Franciszkańskie”, t. 4, 1991.

Mazurek J. A., Kasata zakonu bernardynów w zaborze pruskim, [w:] Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 1, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1972.

Motty M., Przechadzki po mieście, Warszawa 1957.

Neumann P. F., Archidiakonat poznański w świetle wizytacji generalnej z lat 1777-1784. Sieć kościołów i kaplic, budowle kościelne, duchowieństwo, Poznań 2011.

Neumann P. F., Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, t. 1, 2003.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Nowowiejski F., Phoenix decoris et ornamenti Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum D. Hiacinthus Odrovonsius redivivus in magnanimis viris, sanctitate vitae scientia et eruditione, Posnaniae 1752.

Possanzini S., Andrea Corsini, [w:] Dizionario Carmelitano, diretto da E. Boaga, L. Boriello, Roma 2008.

Roch, Korsyn, Nepomucen i Benon – zapomniani patronowie miasta Poznania, wyd. i oprac. J. Wiesiołowski, „Kronika Miasta Poznania”, 1994, nr 3-4.

Spież J. A., Dominikanie w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 2004, nr 3.

Trajdos T. M., Legenda Bożego Ciała u poznańskich karmelitów i działalność kultowa klasztoru w I poł. XV w., „Kronika Miasta Poznania”, 1992, nr 3-4.

Trajdos T. M., U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993.

Treter T., Sacratissimi Corporis Christi historia et miracula quae in Ecclesia Posnaniensi Ordinis S. Mariae Carmelitarium diuina bonitas operatur, Brunsbergae 1609.

Wanat B. J., Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bosych w Poznaniu, Poznań 2008.

Wanat B. J., Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979.