„Męczeństwo św. Apolonii" z Głuchowa. Płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
PDF

Jak cytować

Wajroch, A. (2013). „Męczeństwo św. Apolonii" z Głuchowa. Płaskorzeźba z kolekcji gotyckiej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 63–100. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.4

Abstrakt

The late-medieval scene depicting the "Martyrdom of St. Apollonia" has been part of the col- lections of the Archdiocesan Museum in Poznań since 1998. Previously this work furnished the interior of the parish church in Głuchów near Kościan. Viewed against the backdrop of the pre- served monuments of art in Greater Poland, the scene remains a unique and puzzling work. The article presents the hitherto state of research of this object and refers to the fundamental theses of Brosig, Dettloff, Kamzowa and Białłowicz-Krygierowa pertaining to its iconography, composi- tion and possible prototypes. The theme of St. Apollonia's martyrdom is discussed as a common phenomenon in the art of the end of the 15th and the beginning of the 16th century, though rarely encountered in the rendering represented by the Głuchów sculpture. The author provides a detailed description of the object and its analysis in terms of iconography, composition, naturalistic elements, narrativity of the rendering and the depth of bas-relief in which it was executed. A series of charac- teristics linking the monument from Głuchów with works originating from southern Germany are indicated, especially its undeniable affinity to a print by Diirer.

https://doi.org/10.14746/e.2013.8.4
PDF

Bibliografia

Białłowicz-Krygierowa Z., Rzeźba, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1, red. J. Topolski, Poznań 1969.

Brosig A., Ołtarze gotyckie, Poznań 1927.

Detloff S., Ołtarz Św. Apolonii w Głuchowie, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z lat 1931-1938. Wydział Nauk o Sztuce”, 1936.

Dobrowolski T., Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520). Z pogranicza historii, teorii i socjologii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Dobrzeniecki T., Tryptyk z Pławna, Kraków 1954.

Fros H., Sowa F., Księga imion i świętych, t. 1, Kraków 1997.

Gutkowska M., Ubiory w ołtarzu mariackim Stwosza. Na tle zabytków wieku XV, „Roczniki Krakowskie” 26 (1935).

Karłowska-Kamzowa A., Późnogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, „Studia Muzealne” XII, Poznań 1977.

Karłowska-Kamzowa A., Szarata A., Późnogotycka kwatera w Głuchowie, „Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej”, 1971-1974.

Porębski M., Pojęcie stylu w badaniach nad sztuką XIX i XX w., „Biuletyn Historii Sztuki” 1978.

Schultes L., Der Aggsbacher Marientod und das Frühwerk von Veit Stoss, [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006.

Skubiszewski P., Wit Stwosz i sztuka XV wieku, [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 19-22 maja 2005, red. D. Horzela, A. Organisty, Kraków 2006.

Stasiak L., Wit Stwosz źródłem natchnień Albrechta Dürera, Kraków 1913.

Voragine Jakub de, Złota legenda, tłum. L. Staff, Kraków 2003.

Wbis E., Apollonia von Alexandrien, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonographie der Heiligen, red. E. v. Kirschbaum, Wien 1973.

Wiesiołowski J., Pozycja społeczna artysty w polskim mieście średniowiecznym, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1-4 grudnia 1976, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978.