Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861
PDF

Słowa kluczowe

Obra
the Prussian Partition
kasata cystersów
pastoral ministry
beneficjum parafialne
retired priests
monastic libraries
Jesuits
Karol Antoniewicz SJ
Fr. Aleksander Jełowicki
Fr. Piotr Widawski
Fr. Władysław Lewandowski

Jak cytować

Zając, P. (2013). Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 167–205. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.8

Abstrakt

After 1836 the income of the parish priest and the parish were to be guaranteed by the Prussian administration, but the full amount was not paid for several years. The original project of opening a home for retired priests was never realized. The parish priest was assisted in his pastoral ministry by Fr. Piotr Widawski, who actually fulfilled the responsibilities of the curate. Charitable work was continued, especially the support of the widows who lived in the parish hospital, but eventually the Prussian authorities ordered for it to be shut down. Patriotic activity was also pursued and parish branches of the Polish League (Liga Polska) were founded. A short stay of the Jesuits was marked by an untimely death of Fr. Karol Antoniewicz, who was buried in the crypt of the church in Obra.

https://doi.org/10.14746/e.2013.8.8
PDF

Bibliografia

Antoniewicz K., Kwiateczki Missyjne Ludowi Wielkopolskiemu na pamiątkę Missyi odbytej w roku 1852 ofiarowane, Leszno 1852.

Antoniewicz K., Przez Krzyż do Nieba. Przypomnienie Missyi w W. Księstwie Poznańskiem odbytej, Leszno 1852.

Gach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984.

Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1985.

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX w., Warszawa 2003.

Inglot M., Karol Antoniewicz, Kraków 2001.

Jełowicki A., Mowa pogrzebowa na cześć Wielebnego Xiędza Karola Antoniewicza Towarzystwa Jezusowego miana 14 grudnia 1852, Paryż 1853.

Mellin I., O grobie O. Antoniewicza w Obrze, „Nasze Wiadomości” 4 (1913-1915).

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.

Powszechne prawo krajowe dla Państw Pruskich, cz. 2, t. 2, Poznań 1826.

Rysy z życia ś.p. X. Karola Antoniewicza, Ojca T.J., Poznań 1883.

Trzciński T., Patronat kościelny i powinność budowlana rządu w dyecezyach gnieźnieńskiej i poznańskiej, „Przegląd Kościelny” 5 (1904).

Zając P., Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011).