Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861

Main Article Content

Paweł Zając

Abstrakt

After 1836 the income of the parish priest and the parish were to be guaranteed by the Prussian administration, but the full amount was not paid for several years. The original project of opening a home for retired priests was never realized. The parish priest was assisted in his pastoral ministry by Fr. Piotr Widawski, who actually fulfilled the responsibilities of the curate. Charitable work was continued, especially the support of the widows who lived in the parish hospital, but eventually the Prussian authorities ordered for it to be shut down. Patriotic activity was also pursued and parish branches of the Polish League (Liga Polska) were founded. A short stay of the Jesuits was marked by an untimely death of Fr. Karol Antoniewicz, who was buried in the crypt of the church in Obra.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zając, P. (2013). Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 167-205. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.8
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Antoniewicz K., Kwiateczki Missyjne Ludowi Wielkopolskiemu na pamiątkę Missyi odbytej w roku 1852 ofiarowane, Leszno 1852.
 2. Antoniewicz K., Przez Krzyż do Nieba. Przypomnienie Missyi w W. Księstwie Poznańskiem odbytej, Leszno 1852.
 3. Gach P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984.
 4. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1985.
 5. Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX w., Warszawa 2003.
 6. Inglot M., Karol Antoniewicz, Kraków 2001.
 7. Jełowicki A., Mowa pogrzebowa na cześć Wielebnego Xiędza Karola Antoniewicza Towarzystwa Jezusowego miana 14 grudnia 1852, Paryż 1853.
 8. Mellin I., O grobie O. Antoniewicza w Obrze, „Nasze Wiadomości” 4 (1913-1915).
 9. Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964.
 10. Powszechne prawo krajowe dla Państw Pruskich, cz. 2, t. 2, Poznań 1826.
 11. Rysy z życia ś.p. X. Karola Antoniewicza, Ojca T.J., Poznań 1883.
 12. Trzciński T., Patronat kościelny i powinność budowlana rządu w dyecezyach gnieźnieńskiej i poznańskiej, „Przegląd Kościelny” 5 (1904).
 13. Zając P., Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011).