Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego
PDF

Słowa kluczowe

Jan Onufry Gorczyczewski
Tymoteusz Gorzeński
the Gniezno archdiocese
the Poznań archdiocese
Catholic Church
Prussian rule
personal union
De salute animarum
panegyric

Jak cytować

Krucki, Łukasz. (2013). Jana Onufrego Gorczyczewskiego panegiryk na okoliczność przyjęcia paliusza przez arcybiskupa Tymoteusza Gorzeńskiego. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (8), 317–330. https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12

Abstrakt

The poem of Jan Gorczyczewski is a panegyric typical for the age of Enlightenment. The poet from Poznań dedicated his work to Tymoteusz Gorzeński, the archbishop of Gniezno and Poznań, who on 30 July 1822 in the Gniezno cathedral received the pallium from Bishop Marcin Siemieński. Inspired by this event the poet developed an interesting vision of the history of the Catholic Church in Greater Poland, seen as inseparably intertwined with the history of the Polish state.
https://doi.org/10.14746/e.2013.8.12
PDF

Bibliografia

Śmigiel K., Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002.

Lutyński K., Tymoteusz Gorzeński 1821-1825, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982.

Krajewska C., Ze studiów nad życiem i twórczością x. Jana Gorczyczewskiego, „Kronika Miasta Poznania” 16 (1938), nr 2.

Pokrzywniak J. T., Jan Gorczyczewski. Tłumacz, satyryk i krytyk, Poznań 1981.

Krajewska-Miśkowiakowa C., Gorczyczewski Jan Onufry, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław-Kraków-Warszawa 1960-1961.

Pokrzywniak J. T., Spis książek znajdujących się w bibliotece ks. Jana Gorczyczewskiego, [w:] Miscellanea z doby Oświecenia, red. Z. Goliński, Wrocław 1982.

Erzepki R., Stary poeta w Ciążeniu (O X. Janie Gorczyczewskim), „Kronika Miasta Poznania” 16 (1938), nr 4.

Nowacki J., Gorzeński Tymoteusz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław-Kraków-Warszawa 1960-1961.

Krzywy R., Panegiryk, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowska, Kraków 2006.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1979.