Uchodźca z Francji w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej. Ksiądz Claude-Antoine Pochard u Skórzewskich (1796-1833)
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Abbe Pochard
prêtre refractaire
gouverneur
precepteur
famille Skórzewski

Jak cytować

Fischer, J. (2012). Uchodźca z Francji w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej. Ksiądz Claude-Antoine Pochard u Skórzewskich (1796-1833). Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 175–187. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.8

Abstrakt

Le présent article traite de l’exil polonais de l’abbé Pochard (1766-1833) sous l’angle du pro- cessus de son intégration au sein de sa famille d’accueil. Prêtre réfractaire français exilé en Suisse à partir de 1792, il se rend en Grande Pologne en 1796 pour devenir précepteur des fils de Joseph Skórzewski, staroste de Gniezno. Malgré son désir de revenir en France au plus vite, des circon- stances tragiques, qu’elles soient nationales, familiales ou personnelles, l’amènent inlassablement  à rester à l’étranger et à remettre ses projets de retour à plus tard. De leur côté, les Skórzewski, sincèrement attachés à leur hôte français, mettent tout en œuvre pour le retenir et créer un lien per- sonnel avec lui. L’article plonge dans le tourment intime de l’abbé Pochard, qui se trouve pris en tenaille entre son désir de respecter le serment qu’il fit à ses supérieurs à son départ de revenir dès qu’ils le rappelleraient, et le sentiment de devoir poursuivre son œuvre auprès de sa famille d’accueil, dans laquelle il tient le rôle de mentor, surtout depuis la mort du chef de famille en 1809. Finale- ment résigné à rester en Pologne, c’est en membre à part entière de la famille Skórzewski qu’il décède en 1833.

https://doi.org/10.14746/e.2012.7.8
PDF
PDF (English)

Bibliografia

A Refugee from France at a Landed Gentry Family in Wielkopolska Fr. Claude-Antoine Pochard at the Skórzewski Residence (1796-1833)Dygdała J., Skórzewski Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 38, Warszawa-Kraków 1998.

Dzięczkowski A., Skórzewski Zygmunt Włodzimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 38.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień i in., Kraków 1999.

Galos A., Skórzewski Zygmunt Michał Aleksy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 38.

Kratochwil Z., Wielkopolscy Skórzewscy w Prusach Królewskich w XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 51 (1991), z. 1.

Neumann P. F., Archidiakonat poznański w świetle wizytacji generalnej z lat 1777-1784. Sieć kościołów i kaplic, budowle kościelne, duchowieństwo, Poznań 2011.

Nowicki R., Hrabiego Skórzewskiego poszukiwania miejsca na ziemi. Dziennik podróży do Australii, Bydgoszcz 2010.

Nowicki R., Semper recte. Z dziejów rodu Skórzewskich, Lubostroń 2007.

Nowicki R., Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002.

Wilgosiewicz-Skutecka, R., Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 15 (2011), s. 9-24.

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, R. IV, Poznań 1882.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.