Nr 7 (2012)

Articles

Marta Czyżak
7-21
Michał Koza, syn Andrzeja z Domasławia, pleban w Słupcy w latach 1439-1447. Wypisy z akt oficjalatu gnieźnieńskiego
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.1
PDF
Magdalena Sprenger
23-46
Relikty wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. Ślady przeszłości na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.2
PDF
Piotr Franciszek Neumann
47-81
Kapituła kolegiacka św. Mikołaja w Poznaniu na Zagórzu w latach 1728-1802. Struktura i skład personalny, posiedzenia, służba Boża
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.3
PDF
Paweł Zając
83-104
Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.4
PDF
Izabela Skierska
105-140
Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.5
PDF
Andrzej Kowalczyk
141-154
Jakie wody mineralne w XVIII i XIX w. pijali mieszkańcy Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.6
PDF
Bolesława Krzyślak
155-174
Kościół św. Jana Ewangelisty w Bralinie. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.7
PDF
Jeremie Fischer
175-187
Uchodźca z Francji w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej. Ksiądz Claude-Antoine Pochard u Skórzewskich (1796-1833)
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.8
PDF PDF (English)
Feliks Lenort
189-213
„Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.9
PDF
Maciej Szczepaniak
215-230
Zapytania kard. Augusta Hlonda rozpatrywane przez Kongregację Świętego Oficjum za pontyfikatu Piusa XI
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.10
PDF
Krzysztof R. Prokop
231-264
Niedoszły zamysł habilitacji ks. Józefa Nowackiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle jego listów do ks. prof. Tadeusza Glemmy
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.11
PDF
Jacek Biesiada
265-299
Kontakty literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z międzywojennym Poznaniem
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.12
PDF
Magdalena Dąbrowska
301-332
Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13
PDF
Bogumiła Bartkowiak
333-348
Mosiężne misy norymberskie w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.14
PDF