Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem
PDF

Słowa kluczowe

Polish literature 1918-1939
Literary journals
„Kultura" (1936-1939)
Open Catholicism
Neo-Thomism
Social and economic changes

Jak cytować

Dąbrowska, M. (2012). Poznańska „Kultura" (1936-1939). Między literaturą i katolicyzmem. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (7), 301–332. https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13

Abstrakt

„Kultura", a literary, artistic and social weekly published in Poznań in the years 1936-1939 was one of the four most important literary journals in interwar Poland (the others were „Wiadomości Literackie", „Prosto z Mostu" and „Pion"). The publisher was the Chief Institute of Catholic Action (officially from 1938). The editors-in-chief were Fr. Stanisław Bross, Walerian Sobkowiak and others. „Kultura" played an exceptional role among an enormous number of Catholic and religious journals of that time, owing to its high literary and artistic standard as well as on account of addressing challenging topics. The journal strove to represent an open attitude also in the social dimension and with respect to Christian philosophy (neo-Thomism, the thought of Maritain). Its authors included Zofia Starowiejska, Wojciech Bąk, Karol Hubert Rostworowski, Zofia Kossak, Gustaw Morcinek. Also the works of Claudel, Mauriac, Chesterton and Undset were published.
https://doi.org/10.14746/e.2012.7.13
PDF

Bibliografia

Bachowski W., Nogi, „Kultura” 3 (1938), nr 3.

Bieńkowski W., Cień Owidiusza, „Kultura” 3 (1938), nr 40.

Bieńkowski W., Dramat katolickiego artysty, „Kultura” 4 (1939), nr 6.

Bieńkowski W., Za wcześnie na taką powieść, „Kultura” 4 (1939), nr 22.

Birkenmajer J., Czy wrócisz?, „Kultura” 1 (1936), nr 4.

Birkenmajer J., Testament księdza Skargi, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Bogdanowicz R., Pomniejszycielki gatunku. Polemika o wielkich książkach, „Kultura” 1 (1936), nr 6.

Bogołębska B., Retoryczność reportaży międzywojnia na wybranych przykładach, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004.

Bross S., Katolicyzm a teraźniejszość, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Chesterton G., Wampir wioski, „Kultura” 3 (1938), nr 32, 33, 34.

Chmielowiec M., Czysta recenzja, „Kultura” 4 (1939), nr 24.

Chmielowiec M., Program krytyki postulującej, „Kultura” 3 (1938), nr 25.

Chmielowiec M., Próba „popularnej” recenzji, „Kultura” 4 (1939), nr 18.

Chmielowiec M., Zdarzenia bezdomne, „Kultura” 3 (1938), nr 13.

Chruszczyński A., U schyłku międzywojnia. Autentyzm literatury polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1987.

Cieszyński N., Piśmiennictwo katolickie w zwierciadle dzisiejszej doby, „Ruch Katolicki” 2 (1932), nr 9/10.

Claudel P., Religia i poezja, „Kultura” 1 (1936), nr 34.

Czapska M., Wyspa mnichów, „Kultura” 4 (1939), nr 12.

Daniel-Rops, Powieściopisarz chrześcijański, „Kultura” 1 (1936), nr 38.

Dobraczyński J., Pokłosie konkursu, „Kultura” 3 (1938), nr 39.

Dobraczyński J., W Spirze, „Kultura” 3 (1938), nr 36, 37, 38.

Dobraczyński J., Zagubieni, „Kultura” 4 (1939), nr 25, 26, 27, 28.

Dunarowski W., Pierwszy grzech Florka, „Kultura” 2 (1937), nr 2.

Federer H., Ostatnie chwile papieża Innocentego III, „Kultura” 3 (1938), nr 31.

Hlond A., Walka duchów, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Huzik H., ***, „Kultura” 1 (1936), nr 22.

Huzik H., Żukrowski W., Atak na Warszawę, „Kultura” 1 (1936), nr 37.

Janowski J., Karpiński – Bąk – Piechal, „Kultura” 1 (1936), nr 12.

Janowski J., O twórczości katolickiej, „Kultura” 1 (1936), nr 24.

Janowski J., Od Wiosny i wina do Wolności tragicznej, „Kultura” 2 (1937), nr 6.

Januszkiewicz E., Prawa i lewa strona szosy, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Jesionowski A., Czego można wymagać od pisarzy katolickich?, „Kultura” 4 (1939), nr 13.

Jesionowski A., Motywy religijne we współczesnej powieści polskiej, „Kultura” 4 (1939), nr 4.

Jesionowski A., Na manowcach duszy, „Kultura” 2 (1937), nr 6.

Jesionowski A., Na manowcach religijności inteligenckiej, „Kultura” 4 (1939), nr 7.

Jesionowski A., Nieudana próba, „Kultura” 4 (1939), nr 6.

Jesionowski A., O recenzjach i recenzentach słów parę, „Kultura” 1 (1936), nr 6.

Jesionowski A., Postacie kapłanów we współczesnej powieści, „Kultura” 4 (1939), nr 8.

Jesionowski A., Problematyka religijna, „Kultura” 4 (1939), nr 16.

Jesionowski A., Religijność ludu polskiego we współczesnej powieści polskiej, „Kultura” 4 (1939), nr 5.

Karczewska Z., Gdy przeszłość mówi, „Kultura” 1 (1936), nr 13.

Keeler M. J., Catolic literary France from Verlaine to the present time, [b.m] 1938.

Kolbuszewski S., Kowno – stolica Litwy, „Kultura” 4 (1939), nr 13.

Kolbuszewski S., Miasto Mickiewicza, „Kultura” 4 (1939), nr 14.

Kolbuszewski S., Ryga – stolica Łotwy, „Kultura” 4 (1939), nr 8.

Kolbuszewski S., Tallin, stolica Estonii, „Kultura” 4 (1939), nr 18.

Kopecki N., Poeci, „Kultura” 1 (1936), nr 32.

Kowalkowski A., Czy wystarczy taka recenzja?, „Kultura” 4 (1939), nr 27.

Kowalkowski A., Metaforą i elipsą, „Kultura” 4 (1939), nr 7.

Kowalkowski A., Nowości poetyckie, „Kultura” 4 (1939), nr 10.

Kowalkowski A., Orfeusz naszych czasów – Rainer Maria Rilke, „Kultura” 3 (1938), nr 42.

Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych, Warszawa 1976.

Kunowska-Porębna M., Bibliografia zawartości Kultury 1936-1939, Lublin 2008.

Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002.

Lechicki C., Poznańska „Kultura” (1936-1939), „Novum” 1977, nr 12.

Lechicki C., Poznańska „Kultura” (1936-1939), „Zeszyty Prasoznawcze” XXVI (1985), nr 4.

Lechicki C., Poznańska „Kultura” 1936-1939 na tle czasopiśmiennictwa katolickiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 18 (1970).

Lenort F., O poznańskiej „Kulturze” z lat 1936-1939 czyli o udanym mariażu literatury i katolicyzmu, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 3 (2007), s. 329-379.

Litwin E., Kwestia zaległości, „Kultura” 3 (1938), nr 46.

M. P., Czy posiadamy powieść katolicką?, „Ruch Katolicki” 3 (1933), nr 7.

Makowiecki A. Z., Krytyka literacka, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, Wrocław 1992.

Mąkolska-Tokarska J., Jak czytać Morcinka? (Na marginesie II wydania „Serca za tamą”), „Kultura” 1 (1936), nr 5.

Michalski H., Drogi i prawa krytyki, „Kultura” 2 (1937), nr 17.

Michalski H., Dyliżans poetycki – drugi kwartał, „Kultura” 2 (1937), nr 28.

Michalski H., Dyliżans poetycki – pierwszy kwartał, „Kultura” 2 (1937), nr 18.

Michalski H., Dyliżans poetycki – trzeci kwartał, „Kultura” 2 (1937), nr 42.

Michalski H., O pierwszej książce Rostworowskiego, „Kultura” 3 (1938), nr 22.

Michalski H., Poeta wiary i poeta zwątpień, „Kultura” 3 (1938), nr 22.

Michalski H., Poezja Leśmiana i Staffa, „Kultura” 2 (1937), nr 19.

Michalski H., Prostowanie ścieżek, „Kultura” 2 (1937), nr 27.

Michalski H., U poetów lwowskich, „Kultura” 3 (1938), nr 25.

Miłaszewska W., Człowiek z prymulką, „Kultura” 2 (1937), nr 8.

Misiołek E., Staff – tłumacz psalmów, „Kultura” 4 (1939), nr 14.

Młodziejowski J., Tatrzański Park Narodowy, „Kultura” 1 (1936), nr 31.

Młodziejowski J., W najdzikszej dolinie tatrzańskiej, „Kultura” 1 (1936), nr 24.

Monoz A., Wołyń czeka na swych Kolumbów, „Kultura” 3 (1938), nr 47.

Morcinek G., Ślady na drodze, „Kultura” 2 (1937), nr 51-52.

Morcinek G., Śląsk w moich oczach, „Kultura” 3 (1938), nr 35.

Nałęcz-Korzeniowski J., A na Zachodzie wciąż bez zmian, „Kultura” 1 (1936), nr 6.

Niesiołowski A., Z orężem i bez oręża, „Kultura” 4 (1939), nr 2.

Patkaniowska D., „Verbum”, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, Wrocław 1992, 1159-1162.

Pietrzak W., Krytyka i recenzja, „Kultura” 4 (1939), nr 29.

Pisarski Z., Europa w 1939 r., „Kultura” 4 (1939), nr 29.

Pleśniewicz A., Dyletanci introspekcji, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Pleśniewicz A., Dzieło Karola Huberta Rostworowskiego, „Kultura” 1 (1936), nr 2.

Plis J., Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin 2001.

Pyrek W., Głębia, „Kultura” 4 (1939), nr 14.

Ruciński M., Krystianowe dziedzictwo, „Kultura” 3 (1938), nr 26.

Rytel P., Dźwięk, materializm i idealizm, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Sadkowski W., Literatura katolicka w Polsce. Narodziny, główne tendencje i wątki, pułap poznawczy i artystyczny, Warszawa 1963.

Spychalski W. W., Do kultury, „Kultura” 1 (1936), nr 1.

Starowieyska-Morstinowa Z., Noc diabła, „Kultura” 3 (1938), nr 46.

Starowieyska-Morstinowa Z., Prawda „Dni i nocy”, „Kultura” 1 (1936), nr 8.

Starowieyska-Morstinowa Z., W laboratorium wielkiej twórczości. Wywiad z K. H. Rostworowskim, „Kultura” 1 (1936), nr 2.

Szymański W. P., Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1970.

Świtalski B., Marzenia, „Kultura” 3 (1938), nr 8.

Świtalski B., Nocne śpiewanie, „Kultura” 3 (1938), nr 19.

Świtalski B., Nokturn, „Kultura” 2 (1937), nr 20.

Świtalski B., Preludium, „Kultura” 3 (1938), nr 19.

Turowicz J., Pochwała Łobodowskiego, „Kultura” 2 (1937), nr 8.

Turowska I., Dwa oblicza stolicy Wikingów, „Kultura” 4 (1939), nr 4.

Turowska I., Malta – kraina oleandrów, „Kultura” 3 (1938), nr 26.

Turowska I., Sztokholm z daleka i z bliska, „Kultura” 4 (1939), nr 2.

Turowska I., W słońcu Algieru, „Kultura” 3 (1938), nr 3.

Wądołowski Z., Bohaterzy ze szpadlem. List z Kissingen, „Kultura” 1 (1936), nr 24.

Wądołowski Z., Przy kubku Frankenweinu, „Kultura” 1 (1936), nr 21.

Wilczyński L., Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku, Poznań 2004.

Winowska M., O roli społecznej poety, „Kultura” 1 (1936), nr 16.

Winowska M., Poeta i animal religiosum, „Kultura” 2 (1937), nr 5.

Winowska M., W poszukiwaniu całego człowieka, „Kultura” 3 (1938), nr 51-52.

Wysocka B., Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919-1939, Poznań 1990.

Zahorska A., Nie wygłoszone proroctwo, „Kultura” 3 (1938), nr 2.

Zahorska A., Nieuzasadnione ostracyzmy, „Kultura” 2 (1937), nr 37.

Zahorska A., O narodzinach literatów polskich, „Kultura” 2 (1937), nr 24.

Zakrzewski B., W zaciszu, „Kultura” 2 (1937), nr 23.

Zakrzewski B., Wieczorne zawołania, „Kultura” 2 (1937), nr 23.

Żukrowski W., Wstążka, „Kultura” 4 (1939), nr 19, 20, 21, 22.