Od logiki miecza do mądrości Krzyża. Biblijno-patrystyczne ujęcie duchowej drogi św. Piotra Apostoła
PDF

Jak cytować

Sikora, A. R. (2011). Od logiki miecza do mądrości Krzyża. Biblijno-patrystyczne ujęcie duchowej drogi św. Piotra Apostoła. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (6), 11–24. https://doi.org/10.14746/e.2011.6.2

Abstrakt

The author focuses first and foremost on describing the complicated spiritual development of St. Peter, who from a rebellious disciple of Christ turned into a zealous champion of the glory of the Risen Lord. The ‘logic of the sword’ stands here for St. Peter’s legal and ethical right to own a sword. Legal regulations and passages from the Scripture are referred to as justification of this right.
https://doi.org/10.14746/e.2011.6.2
PDF

Bibliografia

Brown R., Giovanni, Assisi 2005.

Brown R., The Death of Messiah. From Getshemane to the Graver: A Commentary on the Passion Narratives in the Fourth Gospels, v. II, New York 1998.

Bultmann R., Theologie des Neuen Testament, Tübingen 1953.

Cipriani S., Św. Piotr Apostoł.

Cullman O., Gesù e rivoluzionari del suo tempo, Brescia 1971.

Cullmann O., Petrus, Jünger – Apostel – Märtyrer, Zürich-Stuttgart 1960.

Cullmann O., Saint Pierre. Disciple – Apôtre – Martyr. Histoire et Théologie, Neuchâtel, Paris 1952.

Częsz B., Interpretacja prymatu Biskupa Rzymu u Ojców Kościoła, [w:] Wokół posługi Piotrowej, red. A. Klupczyński, Poznań 2009.

Dalmann G., Jesus-Jeschua, Leipzig 1922.

Dalmann G., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, Leipzig 1960.

Fitzmyer J., The Gospel according to Luke: introduction, translation, and notes, v. II, New York 1981-1985.

Gnilka J., Piotr i Rzym, Kraków 2002.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Przekład. Komentarz (PŚNT III 3), Poznań-Warszawa 1974.

Hengel M., Die Zeloten, Leiden 1961.

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp. Przekład. Komentarz, Poznań-Warszawa 1979.

Langkammer H., Ewangelia według św. Łukasza, Radom 2005.

Legasse S., Marco, Roma 2000.

Manelli S. M., „E una spada trapasserà anche la tua stessa anima” (Lc 2,35). Sviluppo dottrinale del versetto circa la cooperazione di Maria all’opera savifica di Gesù, Roma 2003.

Mickiewicz F., Krocząc śladami męki Chrystusa, Ząbki 2000.

Nestle E., Zum 25 jährigen römischen Wirken des Petrus, ZWN 8 (1909).

Ostański P., Szymon Piotr, sługa Jezusa Chrystusa (1P 1,1). Wizerunek Apostoła w Listach św. Piotra, [w:] Wokół posługi Piotrowej, red. A. Klupczyński, Poznań 2009.

Paciorek A., Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza, Lublin 2007.

Peretto E., Clemente Romano. Lettera ai Corinzi, Bologna 1999.

Pesch R., Simon-Petrus. Geschichte und geschichtliche Bedeutung des ersten Jüngers Jesu Christi, Stuttgart 1980.

Romaniuk K., Święty Piotr. Życie i dzieło, Katowice 1982.

Schmithals W., Das Evangelium nach Markus, Gütersloh 1979.

Spinetoli da O., Luca. Il Vangelo dei poveri, Assisi 1999.

Stachowiak L., Ewangelia według świętego Jana. Wstęp, Przekład, Komentarz, Poznań-Warszawa 1975.

Starowieyski M., Apostołowie w Tradycji Kościoła, [w:] Ojcowie żywi. Dwunastu, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1995.

Sthälin G., Gli Atti degli Apostoli, Brescia 1973.

Szlaga J., Symbolika miecza u Łk 22,35-38, [w:] Studia z teologii św. Łukasza, red. F. Gryglewicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1973.

Wellhausen J., Das Evangelium Marci übersetzt und erklärt, Berlin 1909.